Este vinul sângele Domnului?

Aseară, am fost cu soţia la întâlnirea cu absolvenţii. Ambii am învăţat în aceeaşi şcoală şi ieri am împlinit 20 de ani de la absolvire. A fost o sărbătoare frumoasă. La un moment, pe când discutam cu oamenii, s-a apropiat un fost coleg şi stăruia de mine să mă servească cu puţin vin cu toate că ştia aşa cum şi toţi ceilalţi că nu consum băuturi alcoolice. Ceilalţi s-au oferit să mă servească cu suc sau cu orice altă băutură nealcoolică care era pe acea masă şi o făceau cu plăcere. Cel ce insista să mă servească cu vin a spus: “Bea puţin, este bine, că Domnul dă voie, doar vinul este sângele Lui…” Acesta este argumentul, sau mai drept vorbind, scuza multora pentru beţie. De aceea am găsit că este bine să scriu acest articol şi să specific câteva lucruri cu privire la afirmaţia fostului nostru coleg.

vinul

Vinul a fost folosit de Domnul Isus Hristos ca şi semn al legământului

În seara când urma să fie arestat, Domnul Isus a cerut să aibă o ultimă cină pe care au pregătit-o ucenicii. În timpul acelei cine…

Pe când mâncau, Isus a luat pâne; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi le-a dat, zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar, şi după ce a mulţămit lui Dumnezeu, le-a zis: “Aceasta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi.” (Evanghelia după Marcu 14:22-24)

Vinul simbolizează sângele (jertfa) Domnului Isus Hristos doar în timpul Sfintei Împărtăşanii

În Epistola I către Corinteni, Apostolul Pavel, când i-a învăţat pe Creştini cu privire la Sfânta Împărtăşanie, sau Cina Domnului le-a spus:

Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat, şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: “Luaţi, mâncaţi; acesta este trupl Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul, şi a zis: “Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu, să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” (I Corinteni 11:23-25)

Vinul simbolizează sângele (jertfa) Domnului Isus Hristos doar pentru cei ce au încheiat legământ cu Dumnezeu

Numai atunci când um om se pocăieşte din inimă, când crede din toată inima şi îşi dedică viaţa Domnului Isus, primeşte iertarea deplină de păcate şi aceasta este încheierea acestu legământ. Dumnezeu mai numeşte în Biblie procesul încheierii legământului cu El “naştere din nou“.

Beţia este destrăbălare

Nu am exagerat nimic. Aşa scrie în Biblie:

Nu vă îmbăţati de vin, aceasta este destrăbălare. (Epistola lui Pavel către Efeseni 5:18)

Să nu confunde nimeni beţia, care este o destrăbălare, cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu.