Este posibil să fii vindecat de boală fără a primi iertare de păcate?

Întrebare:

Este posibil să te vindeci de boală fără a primi iertare de păcate? Psalmul 103:3 spune:“El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale”, iar la Luca 5:17-26 Isus vindecă pe slăbănog. Mai întâi îi iartă păcatele și apoi îl vindecă. 2 Cronici 7:14 ne arată din nou că Dumnezeu iartă, apoi tămăduiește țara. Este vreo legătură între iertarea păcatelor și vindecare? Oamenii care au primit vindecare de la Isus au primit fără a le fi iertate păcatele?

În cursul de studiu biblic inductiv “Doamne, vreau să Te cunosc!” este o lecție despre numele lui Dumnezeu Iehova-Rafa, ceea ce înseamnă “Dumnezeu care vindecă”. Vă recomand acest curs deosebit de interesant care vă va ajuta să înțelegeți într-un mod foarte profund numele și caracterul lui Dumnezeu.

Între boală și păcat este o legătură directă. De fapt, dacă pe acest pământ nu ar fi existat păcat, nu ar fi existat nici boli. Păcatul a adus cu sine boala, moartea și multe alte răni pe care omul le duce în trupul său până în ziua de azi. Totuși…

Boala nu este doar din pricina păcatului

În Sfânta Scriptură avem mai multe exemple când boala și păcatul nu merg mână în mână. Când Domnul Isus trecea cu ucenicii Săi…

…a văzut un orb din naştere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?” Isus a răspuns: „N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 9:1-3)

Boala acestui orb din naștere nu a fost din pricina păcatelor lui sau ale părinților lui, ci din pricina că Dumnezeu a vrut să-Și arate în el lucrările Sale minunate. În cazul acesta nu era nevoie de iertare pentru vindecare.

Când apostolul Pavel a scris epistola către Filipeni, la capitolul 2, el ne spune despre boala prin care a trecut Epafrodit:

Ce-i drept, a fost bolnav şi foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Şi nu numai de el, ci şi de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi şi să vă bucuraţi iarăşi şi să fiu şi eu mai puţin mâhnit.

Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria şi preţuiţi pe astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte şi şi-a pus viaţa în joc, ca  să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.(Filipeni 2:27-30)

Atât orbul din naștere, cât și Epafrodit, care era un slujitor în Evanghelie, au fost bolnavi, dar boala lor nu a fost din pricina păcatului. Scriptura nu spune că ei erau fără păcat. Toți suntem păcătoși. Însă boala aceasta prin care treceau ei nu era din pricina păcatului și, prin urmare, pentru vindecarea ei nu era nevoie de iertare. Domnul Isus l-a vindecat pe orb și Dumnezeu a avut milă de Epafrodit și boala care era aproape de moarte a fost tămăduită.

Păcatul este o boală

Păcatul în sine este o boală, o boală ce afectează în primul rând sufletul omului și apoi fizicul.

El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi. (1Petru 2:24) 

Prin rănile Lui am fost vindecați. Vindecați de ce anume? De păcatele noastre. Păcatul nostru este o boală care trebuie vindecată. Boala cea mai devastatoare, care lovește în primul rând în inima și sufletul omului și apoi afectează neapărat și trupul. Pentru vindecarea acestor boli Domnul Isus a fost rănit și crucificat ca prin rănile Lui noi să fim vindecați. Dragul meu, ai crezut tu din toată inima în Domnul Isus Hristos ca să fii vindecat de boala păcatului tău sau rănile păcatului tău sângerează și astăzi? Oare nu vezi tu cum bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu ai vrea să spui și tu ca David:

“Îmi mărturisesc fărădelegea, mă doare de păcatul meu.”(Psalmul 38:18)

Păcatul doare și el produce răni adânci. Unica soluție de vindecare este să mărturisești “lui Dumnezeu care este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire”, prin credință în jertfa Domnului Isus. Da, Dumnezeu cu adevărat vrea să vindece bolile ce sunt din pricina păcatului și felul cum El vrea să vindece este mai întâi vindecare duhovnicească și apoi trupească. De aceea Psalmul 103:3 zice:

El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale(Psalmul 103:3)

Doar după ce îți iartă fărădelegile, El începe vindecarea. Vindecarea începe din interior. Sufletul tău valorează înaintea lui Dumnezeu și El vrea să-l vindece și salveze de la iad.

Vai, neam păcătos, popor încărcat de fărădelegi, sămânţă de nelegiuiţi, copii stricaţi! Au părăsit pe Domnul, au dispreţuit pe Sfântul lui Israel. I-au întors spatele…Ce pedepse noi să vă mai dea, când voi vă răzvrătiţi din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav şi toată inima suferă de moarte! Din tălpi până-n creştet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi şi carne vie, nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn:

Din cauza că oamenii părăsesc pe Domnul, rezultatul acestui păcat este devastator. Atât duhovnicește, cât și fizic, omul din tălpi până-n creștet nu mai are nimic sănătos.

Dragul meu, dacă ai în trupul tău multe răni ale păcatului sau în jurul tău vezi oameni care din creștet până-n tălpi sunt loviți de păcat și boli, îți recomand cu insistență cursul “Doamne, vindecă-mi rănile” care te va ajuta să înțelegi cum rănile pe care le ai deja pot fi vindecate sau cum poți ajuta pe alții.

Orice boală este un motiv de a ne cerceta inima și de a vedea de ce Dumnezeu a adus-o sau îngăduit-o în viața mea. De aceea, haideți acum la încheiere să ne rugăm:

Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile!(Psalmul 139:23)

Vindecă-mă Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu şi voi fi mântuit, căci Tu eşti slava mea!(Ieremia 17:14)

Dumnezeul păcii să vă sfinţească El Însuşi pe deplin şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.