Este păcat să urăști copiii?

Întrebare:

Am avut o prietenă care nu a vrut să se căsătoarească până târziu după 40 de ani pentru că nu suporta copiii. Asta nu este un păcat?

isus cu copiiDa, este păcat să urăști copiii. Este o stare păcătoasă extrem de gravă. Noul Testament a fost scris în limba greacă și în textul original există trei cuvinte care sunt traduse în română cu cuvintele “dragoste”sau “a iubi”. AGAPE este dragostea divină, acea dragoste care iubește necondiționat, care dorește binele persoanei spre care este îndreptată și care se sacrifică fără să caute un bine propriu. FILEO  este dragostea reciprocă, dragoste care există între prieteni și ea există atât timp cât i se răspunde. Al treila cuvânt care este tradus în română cu dragoste este STORGE  și se referă la dragostea firească, acea dragoste pe care o are fiecare om în mod firesc. Orice om se înduioșează când vede un copil și apariția unui copilaș descrețește toate frunțile. Este de neconceput ca cineva să nu iubească copiii, dar și mai grav să vezi că cineva urăște copiii până acolo încăt a refuzat să se căsătorească. Femeia aceasta și-a pierdut și dragostea firească și aceasta este cea mai decăzută stare a omului păcătos în care poate cineva să ajungă. În capitolul 1 al Epistolei către Romani Apostolul Pavel descrie starea păcătoasă în care a ajuns omenirea din pricina că s-au fălit că sunt înțelepți dar au înnebunit pentru că l-au părăsit pe Dunezeu și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Din pricina că L-au părăsit pe Dumnezeu au fost lăsați în voia patimilor păcătoase și au ajuns până acolo că nu mai au dragoste firească. Capitolul 1 al Epistolei către Romani se încheie astfel:

Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:28-32)

Lipsa dragostei firești, cum se manifestă în viața acestei femei, este și o caracteristică a vremurilor de pe urmă care mai sunt numite și zilele din urmă. Apostolul Pavel a scris despre aceasta și în Epistola II către Timotei când a zis:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. (2 Timotei 3:1-5)

Tragedia și mai mare este când, acești oameni, cărora le lipsește dragostea firească, se pretind a fi creștini și credincioși pentru că ei au o formă de evlavie (vin la biserică, dau pomeni, țin ritualuri, etc.) dar tăgăduiesc trăirea după învățătura Cuvântului lui Dumnezeu care este puterea evlaviei.
Vă sfătuiesc să mergeți la această prietenă a dumneavoastră și să-i spuneți că starea ei este una gravă și faptul că se căsătorește sau rămâne necăsătorită nu schimbă nimic. Această ură pe care o are față de copii scoate în evidență starea ei păcătoasă extrem de decăzută. Vestea bună este că la Dumnezeu este iertare pentru ea. Ajutați-o să înțeleagă mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos, să intre în Noul Legământ cu El ca să fie mântuită. În ziua când va face aceasta va fi născută din nou și va primi Duhul Sfânt prin care va fi turnată în inima ei dragostea lui Dumnezeu. Aceasta dragoste îi va transforma viața ei și îi va da putere să-i iubească pe toți oamenii și le slujească sacrificându-se pentru ei, cum și Domnul Isus s-a jertfit pentru noi toți. Așa să vă ajute Dumnezeu.