Este păcat să coşi la goblen în zilele de sărbătoare?

este păcat să lucrezi de sărbători  - să coși la goblen?

Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, este păcat să lucrezi de sărbători ? Aceasta este tema articolului dat. De fapt întrebarea specifică, ce mi-a fost adresată de către o cititoare a sitului moldovacrestina.md  este următoarea:

Aş vrea să ştiu dacă este păcat să cos la goblen în timpul zilelor de sărbătoare. Până la urmă nu fac treabă, ci o fac de plăcere, la fel cum una este să uzi florile din grădina şi alta să le sapi.

Biblia nu vorbeşte specific despre cusutul la goblen, dar ne dă anumite principii importante care ne vor da un răspuns la întrebarea pusă.

Să ţii ziua de odihnă

Primele patru din cele zece porunci, reglementează relaţia noastră cu Dumnezeu, iar ultimele şase ţin de relaţia noastră cu oamenii. A patra poruncă, adică ultima din cele ce stabilesc relaţia noastră cu Dumnezeu spune:

Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nici-o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. (Exodul 20:9-11)

Într-un alt loc din Scripturi Dumnezeu mai spune:

Şase zile să lucraţi; dar ziua şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, cu o adunare sfântă. Să nu faceţi nici o lucrare în timpul ei, este Sabatul Domnului, în toate locuinţele voastre. (Levitic 23:3)

Sabatul a fost un îndrumător spre Hristos

Ziua aceasta avea mai multe implicaţii decât doar aceea ca poporul să se odihnească şi să nu lucreze. Sabatul era un element important din religia poporului Israel care arăta spre mântuirea şi odihna care urma să ne fie adusă tuturor în Isus Hristos, aşa cum spune apoi în Noul Testament autorul Epistolei către Evrei când a scris:

Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare. (Evrei 4:9-11)

Domnul Isus ne învaţă să facem bine oamenilor în ziua Sabatului

Fariseii care erau oamenii cei mai religioşi din vremea Domnului Isus, l-au învinuit de multe ori pentru faptul că făcea bine oamenilor în ziua Sabatului. De exemplu, atunci când Domnul Isus, într-o zi de Sabat, trecea cu ucenicii Săi prin lanurile de grâu, Fariseii I-au făcut observaţie arătându-i la ucenici care au rupt spice de grâu ca să mănânce. Fariseilor nu le păsa că aceşti oameni erau obosiţi de la drum, că erau flămânzi, şi în loc să-i fi invitat la masă, au hotărât să-i condamne şi să-L învinuiască şi pe Domnul Isus care le-a zis:

„Dacă aţi fi ştiut ce însemnează: „Milă voiesc, iar nu jertfe”, n-aţi fi osândit pe nişte nevinovaţi. Căci Fiul omului este Domn şi al Sabatului.” (Evanghelia după Matei 12:7-8)

În continuare, în acelaşi loc din Evanghelia după Matei ne este relatat următorul caz:

Isus a plecat de acolo, şi a intrat în sinagogă. Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au întrebat: „Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?” El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară? Cu cât mai de preţ este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.” Atunci a zis omului aceluia: „Întinde-ţi mâna!” El a întins-o, şi mâna s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă. Fariseii au ieşit afară, şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus. (Evanghelia după Matei 12:9-14)

Pocăinţa şi relaţia cu Domnul Isus aduce odihnă adevărată

Cum am spus anterior, Sabatul rânduit de Dumnezeu în Legea Vechiului Testament a fost o umbră care indica la persoana Mântuitorului nostru Isus Hristos, aşa cum a scris apostolul Pavel:

Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. (Coloseni 2:16-17)

Iar Domnul Isus, care este Domn şi al Sabatului a spus astfel despre odihna adevărată:

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară. (Evanghelia după Matei 11:28-30)

În baza textelor biblice prezentate mai sus, devin clare următoarele lucruri.

Concluzii şi aplicare

Dumnezeu a rânduit ziua Sabatului pentru ca oamenii să se odihnească, ca să-şi îndrepte privirile la relaţia cu El şi ca să arate spre venirea Fiului Său, Domnul Isus care este Mântuitorul lumii.

Dacă cineva nu crede din toată inima în Domnul Isus Hristos, nu se pocăieşte şi nu primeşte darul vieţii veşnice nu va avea parte de odihna adevărată care va fi în Împărăţia Cerurilor.

Dacă nu primeşte cineva odihna adevărată prin pocăinţă şi prin urmare Domnului Isus Hristos, nu mai contează dacă se odihneşte sau nu în ziua Sabatului, pentru că nu va cunoaşte nici odată odihnă pentru sufletul său.

Biblia nu spune că este sau nu păcat să coşi la goblen în ziua Sabatului, dar cu siguranţă că Dumnezeu doreşte să investeşti timpul acelei zile şi ale altora pentru a zidi o relaţie frumoasă cu El prin studierea Scripturilor, rugăciuni şi mersul la biserică şi să zideşti relaţii frumoase cu aproapele tău care are nevoie să-i faci bine. Aşa să ne ajute Dumnezeu pe toţi.