Este păcat să arunci mâncarea expirată?

Întrebarea de azi ține de alimente expirate. O cititoare a portalului http://www.moldovacrestina.md m-a întrebat dacă este păcat să aruncăm mâncarea expirată.

Este periculos pentru sănătate să folosești alimente expirate

Precum medicamentele, tot așa ne punem în pericol dacă întrebuințăm alimente expirate sau dacă le oferim altor oameni și ei le vor consuma. Nu trebuie să punem în pericol nici sănătatea noastră și nici pe a altora, căci Dumnezeu ne învață să le facem oamenilor tot ce dorim să ne facă și ei nouă. Dacă nu dorim să ne ofere cineva alimente expirate, să nu le dăm nici noi nimănui.

Lăcomia produce alimente expirate

În timpul călătoriei prin Israel, Dumnezeu le-a dat copiilor lui Israel mană din cer:

Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiului era ceva mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” Căci nu ştiau ce este. Moise le-a zis: „Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, şi anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.” Israeliţii au făcut aşa; şi au strâns unii mai mult, alţii mai puţin. În urmă o măsurau cu omerul, şi cine strânsese mai mult, n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin, nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţă.” N-au ascultat de Moise, şi s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa; dar a făcut viermi şi s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. (Exod 16:14-20)

Deci, cei lacomi, în loc să împartă mana adunată cu alții au hotărât să-și facă rezerve și aceasta a expirat, făcând viermi și împuțindu-se. Evident că nu mai putea fi folosită în alimentare. Atenție, Moise s-a mâniat și nu atât pe alimente expirate, ci pe oamenii lacomi.

Lăcomia te împiedică să te bucuri și de lucrurile care fac impresia că nu expiră

Domnul Isus a spus odată următoarea pildă pentru avertizarea oamenilor lacomi:

Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: „Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi înveseleşte-te!” Dar Dumnezeu i-a zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi?” Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.” (Luca 12:15-21)

Omul care își adună comori pentru sine nu se poate îmbogăți față de Dumnezeu și comorile pe care le adună le risipesc sau expiră. Dacă bogatul din pilda spusă de Domnul Isus ar fi fost înțelept, ar fi făcut binefacere cu tot surplusul de alimente pe care l-a produs țarina lui în acel an și astfel s-ar fi îmbogățit față de Dumnezeu cum este scris:

Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă. (1 Timotei 6:17-19)

În Epistola lui Iacov este scris astfel despre bogații lacomi care își adună comori prin exploatare:

Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strâns comori în zilele din urmă! Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor. Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea! (Iacov 5:1-6)

Averea adunată prin exploatare aduce nimicirea celor lacomi

Nu vreau să crezi sau să înțelegi că dacă te-ai trezit cu alimente expirate ești neapărat o persoană lacomă. Nu vreau să fac această afirmație, pentru că motivele pentru care au expirat alimentele pot fi diferite. Totuși, dacă ți se întâmplă des aceasta, privește în inima ta și vezi dacă nu ai fost afecat sau doborât de lăcomie și ia bine seama la Cuvântul lui Dumnezeu care spune:

De aceea, omorâţi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. (Coloseni 3:5-6)

Lăcomia este definită drept o închinare la idoli. Fă o evaluare a posesiunilor tale și vezi cum le poți folosi înțelept pentru slava lui Dumnezeu și pentru lărgirea Împărăției Lui pe acest pământ.