Este nevoie de atribuții mai largi pentru Consiliul Antidiscriminare?

Una din recomandările nediscriminatorii ce ar putea fi inclusă în Raportul special al ONU sună în felul următor:

Modificarea legislației în vederea acordării unor competențe mai vaste Consiliului pentru prevenirea și eliminare discriminării și asigurarea egalității, cu precădere a dreptului de a stabili și aplica sancțiuni.

Această eventuală modificare presupune posibilitatea stabilirii și aplicării sancțiunilor pentru cazurile de discriminare pentru care a fost sesizat Consiliul sau autosesizat. La moment, Consiliul doar constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional adoptând o decizie motivată cu majoritatea voturilor membrilor săi, ce include recomandări în vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei şi a prevenirii faptelor similare pe viitor. În cazul în care nu este de acord cu măsurile întreprinse de persoana care a comis fapta discriminatorie, Consiliul are dreptul să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru a se lua măsurile corespunzătoare şi/sau să informeze opinia publică. 

Reieșind din componența Consiliului și temerea unei părți a societății civile de a fi mai degrabă atacați și limitați în drepturile lor de acest Consiliu, această atribuție acordată este o gravă amenințare. Este mai sigur pentru cetățeni să fie sancționați de către Instanța de Judecată, după o examinare a cazului și concluziilor Consiliului, în caz de necesitate.

Această modificare a fost propusă de către Marcel Moraru, juristul și operatorul de la Linia Nediscriminare, pentru a fi incluse în raportul final pe țară, care va fi prezentat Consiliului ONU pentru Drepturile Omului în iunie 2014. Aceste recomandări au fost propuse luni, 09 septembrie 2013, în cadrul unei mese rotunde, organizată de către Raportorul special al O.N.U. privind sărăcia extremă și drepturile omului, Magdalena Sepulveda Carmona, împreună cu reprezentanții societății civile, unde au fost discutate unele aspecte privind angajamentele internaţionale şi realizarea politicilor naţionale ale Republcii Moldova în domeniul drepturilor omului, sărăciei şi excluderii sociale.

Consiliul pentru prevenirea și combaterea discriminării și asigurarea egalității a fost instituit în baza Legii Nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității și a Legii Nr. 298 din  21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.