Este lăcomia o închinare la idoli?

Întrebare:

Care este înțelesul textului din Coloseni 3:5 unde spune: “Lăcomia este o închinare la idoli”?  

Lacom
lăcomia, inchinare, idoli

Apostolul Pavel spune în Coloseni 3:5:

“De aceea, omorîţi mădularele voastre cari sînt pe pămînt: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.” (Coloseni 3:5)

Creștinul nou-născut prin decizia de a-L urma pe Isus Hristos se declară mort față de trecutul său și față de poftele pămîntești și este viu pentru Dumnezeu, trăind o viață nouă în ascultare de Cuvântul Lui. Viața din trecut, de pînă la momentul întâlnirii cu Hristos, este moartă și trebuie s-o lăsăm să moară. Verbul grec aorist imperativ “nekrosate” pentru cuvîntul “omorâți” ne sugerează ideea de a extermina complet vechiul mod de viață, o acțiune ce trebuie întreprinsă în mod decisiv și urgent.  Nu doar controlăm acțiunile și atitudinile rele, dar omorâm felul nostru de viață din trecut. Acest proces sau act nu este plăcut și nici nu este ușor, ci este foarte dureros, pentru că trebuie să tai în carnea ta și anume în curvie, necurăție, patimă, pofta rea, lăcomie, mînie, vrăjmășie, răutate, clevetire, vorbe rușinoase etc. Toate aceste practici și altele neincluse în această listă sunt pasiuni, dorințe și experiențe înrădăcinate în firea noastră, în corpul nostru care fac uz de ele și apoi ne atacă.  Cursul Învățătură peste Învățătură: Coloseni te va ajuta să definești și să înțelegi însemnătatea cuvintelor din Coloseni 3:5.

Unul din aceste cuvinte, dorință și experiență este lăcomia, care Pavel spune că este o închinare la idoli. În limba greacă cuvântul lăcomia este pleonexian și este o formă compusă a cărei rădăcină înseamnă o dorință de a avea mai mult. Cuvântul însă are o semnificație mult mai largă decât echivalentul său în limba română. Cuvântul lăcomie este un cuvânt activ și are un sens larg de aplicare, definindu-se ca: lăcomie, rapacitate, nerespectarea drepturilor altora, cît și o presupunere arogantă și fără milă că toate persoanele și lucrurile ce există sunt pentru beneficiul propriu. O astfel de atitudine este identificată cu închinarea la idoli, deoarece pune în prim plan propriul interes în locul lui Dumnezeu, de aceea din pricina acestor lucruri:

“Din pricina acestor lucruri vine mînia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor eraţi şi voi odinioară, cînd trăiaţi în aceste păcate.” (Coloseni 3:6-7)

O astfel de trăire urmată de atitudini, experiențe și obiceiuri aparțin trecutului, creștinul este chemat să se dezbrace de ele ca de o haină și să se îmbrace cu “cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.”(Col. 3:10)

Să omorâm, deci, mădularele firii pământești care sunt în noi și să ne reînnoim prin cunoașterea și trăirea Cuvântului lui Dumnezeu ca să fim tot mai mult potrivit caracterului Creatorului nostru.