Este biblică expresia ,,totul este relativ,,?

Întrebare:

Am o întrebare cu privire la relativism. Sunt persoane care la multe întrebări și discuții, mai ales cele contradictorii răspund zâmbind ,,totul este relativ ,,că în afară de câteva adevăruri generale de bază (rău și bine, Dumnezeu, om, fapte … etc). Este adevăr în această frază conform Bibliei sau nu? Și dacă este, până la ce limită? Dacă nu este cum se poate de demonstrat cu versete din Biblie ca nu este?

relativism moralAșa un fel de gândire este produsul gândirii postmoderniste și nu este deloc biblică. Domnul Isus spune:

,, Eu sînt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decît prin Mine.,, (Ioan 14:6)

Cei care spun că totul este relativ, nu o fac din înțelepciune. Dacă zic că sunt câteva adevăruir generale de bază, cum ar fi binele și răul, Dumnezeu: atunci cine hotărăște ce este bine și ce este rău? Homosexualii caută să dovedească cu Biblia că homosexualitatea nu este păcat! Din  motivul aceasta homosexualitatea nu mai este păcat? Nicidecum! Apostolul Pavel îl îndeamnă pe ucenicul său preaiubit Timotei:

Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe cari le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus. Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat, păzeşte-l prin Duhul Sfînt, care locuieşte în noi. (2 Timotei 1:13-14)

Deci, ca să cunoști adevărul, trebuie să studiezi Scripturile. Poate vei spune: sunt atâtea religii! Cum cunosc care este adevărată? Religii sunt multe, dar Biblia este una și numai Autorul îți poate descoperi adevărul acestei cărți după cum scrie și apostolul Pavel:

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rînduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar, după cum este scris:,, Lucruri, pe cari ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sînt lucrurile, pe cari le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adînci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el? Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. (1 Corinteni 2:712)

Domnul Isus în seara când avea să fie arestat și osândit la moartea, le-a vorbit mult ucenicilor despre Duhul Sfânt, care avea să li-L trimită după proslăvirea Sa. Una din lucrările Duhului Sfânt avea să fie să-i ,,călăuzească,, în tot adevărul:

Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi dela El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare. (Ioan 16:13)

Vreau să vă recomand să citiți articolul ,,Gândirea postmodernistă,, în care o să aflați mai multe despre gândirea postmodernistă (care zice ,,totul este relativ,,) în lumina Sfintelor Scripturi.

Domnul să vă binecuvânteze.