Echilibrul interior și credința

Trăim într-o vreme în care tot mai mulți oameni ajung să fie afectați de depresie, singurătate, deznădejde, etc. Aceasta aduce instabilitate emoțională. Cum să-ți păstrezi echilibrul interior în orice circumstanță? Cum să ai bucurie în tot ce faci?

Întrebare: ”Pace, frate Vasile. Am în biserică o fată care s-a pocăit, dar ea înțelege relația reală cu Dumnezeu mai mult prin intermediul emoțiilor. Ea se simte bine în biserică, crede în Domnul, dar dacă întâmpină probleme în viața de zi cu zi, crede că ceva nu este în regulă. I-am explicat că noi ne bazăm pe Cuvântul Lui indiferent de ce ar veni în viață, dar ea spune că Dumnezeu vrea să fim bucuroși, fericiți, nu apăsați. Ea nu înțelege că, de fapt, temelia ei trebuie să fie Scriptura, nu emoțiile.”

Tare aș vrea ca mesajul acesta să-i ajute pe cei care se află într-o astfel de situație și mă rog să aducă rezolvarea problemelor, bucurie și o relație apropiată de Domnul Isus Hristos cu o gândire ancorată în El. La Hristos veți găsi pace, bucurie, putere, ca să-i puteți sluji lui Dumnezeu și să aveți bucurie pe acest pământ.

Isus trebuie să fie temelia noastră

Este adevărat că Dumnezeu ne vrea bucuroși și fericiți, doar că El vrea ca noi să găsim această bucurie nu în împrejurări, nici să o întreținem din ele. El vrea ca bucuria noastră să o găsim în Domnul nostru Isus Hristos și să fie întreținută din Dumnezeu. El și învățătura Sa să ne fie temelia, nu situațiile vieții. Atunci când primim bucuria aceasta din lucrurile ce ne înconjoară, la scurt timp ea dispare.

Apostolul Pavel a scris epistola către Filipeni fiind în închisoare și neștiind dacă va fi eliberat. El folosește des în epistola aceasta un îndemn: „Bucurați-vă!”. Un om care este în niște împrejurări destul de grele, în care nu pare să aibă motive de bucurie, îi îndeamnă pe cei ce sunt la libertate să se bucure. De ce oare? El a învățat că bucuria lui nu trebuie să depindă de împrejurări. Bucuria lui Pavel a fost ancorată în Dumnezeu. Acest lucru trebuie să-l învețe fiecare din noi. Trebuie să ne dezlipim de la abordarea emoțională a lucrurilor, iar bucuria și părtășia să ne fie în Dumnezeu.

Părtășia cu Dumnezeu ne aduce pace și echilibrul interior

Împăratul David se dezlipea de împrejurări și își găsea bucuria, odihna și pacea în Dumnezeu. Mă gândesc la momentul în care era urmărit de Saul și când a intrat în peșteră ascunzându-se și fiind cu inima strânsă din pricina împrejurărilor. În astfel de situații nicicum nu poți avea pace, însă el, fiind în peșteră, a compus un psalm. În cele mai grele împrejurări din viață și-a îndreptat inima spre Dumnezeu. Acest lucru i-a adus pacea. Este adevărat ca el scria despre stări foarte emoționale și foarte apăsătoare, dar nu a ales să rămână mereu așa.

Apostolul Pavel spune astfel:

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:4‭-‬7)

Să primim cu blândețe împrejurările vieții pentru a păstra echilibrul interior

Blândețea este un fel rezonabil de a reacționa la împrejurări. Îngrijorările ne fură bucuria. Ori de câte ori vine cineva să vă spună îngrijorările, problemele pe care le are, conduceți persoana la rugăciune. Rugați-vă împreună și spuneți-I lui Dumnezeu problemele pe care le are.

Nu e suficient să ne oprim la acest lucru. De obicei, suntem tentați să venim înaintea Lui cu nemulțumiri, când suntem nefericiți, înconjurați de împrejurări. Însă, ar trebuie să-I mulțumim lui Dumnezeu, căci starea de mulțumire ne aduce bucurie și pace, pe când nemulțumirea ne aduce apăsare, tulburare. Dvs. trebuie să o învățați pe persoana aceasta să mulțumească pentru lucrurile bune pe care le are. Atitudinea aceasta păstrează mintea omului sănătoasă. Nemulțumirea afectează grav mintea și calitatea vieții.

Dumnezeu este Cel care ne dă pacea. Ce promisiune frumoasă:

Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7)

Când inima și mintea stau în Hristos Isus, atunci avem pacea lui Dumnezeu.

Trebuie să alegem bine lucrurile care să ne înconjoare

Același Pavel a mai spus:

Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufleţească. (Filipeni 4:8)

Deci, alegeți bine lucrurile care vă însuflețesc, inclusiv persoanele.

Ce aţi învăţat, ce aţi primit și auzit de la mine și ce aţi văzut în mine, faceţi. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. (Filipeni 4:9)

Vedeți de câte ori Dumnezeu ne promite PACEA? După cum v-am spus, pacea este o stare a minții. Orice credincios trebuie să ajungă la ea, care este o stare ancorată în Dumnezeu.

Așa de mult mă rog ca să vă ajute Dumnezeu să aveți pacea aceasta, să nu o mai căutați în împrejurări, căci ele se schimbă de la o zi la alta. Firea noastră păcătoasă se plictisește de orice împrejurare. Voi, însă, învățați să vă găsiți pacea și echilibrul interior în Dumnezeu. Alegeți să o căutați în Cuvântul lui Dumnezeu și pacea aceasta care întrece orice pricepere să vă păzească gândurile în Hristos Isus!

Vă îndemn să vă alăturați unui grup de studiu biblic și să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. Cuvântul Lui este un izvor de pace pentru inimile noastre. Contactați-ne și vă vom ajuta să vă înscrieți într-un grup: studiu@moldovacrestina.md, +373(69)966779.