Poți să vezi fața lui Dumnezeu în vis?

Întrebare:

Bună, domnule pastor! Am două întrebări la care nu găsesc răspuns sau nu-l găsesc pe cel potrivit. Sper să mă puteți ajuta. Acum 5 ani am avut un vis. Eram în cer și acolo am văzut pe Cineva. Cred că era Isus. Nu era nici tânăr, nici bătrân, Îi vedeam fața. Era de un albastru deschis (ca cerul), numai că era strălucitoare. Am crezut că este Isus, pentru că părea că avea chipul asemănător cu al oamenilor. Mai bine zis, noi avem chip asemănător cu ce am văzut. Îmi aduc aminte că în acea perioadă Îi tot ceream lui Dumnezeu să îmi arate că există. Mă uitam la El, dar mai cu teamă. El era foarte frumos, se vedea că nu e pământesc și avea trăsăturile feței perfecte. Prin acel albastru deschis vedeam toate liniile feței acelei persoane. Se arată Dumnezeu? Trebuie să fiu convinsă cu toată inima că e El? Sau era altcineva? Era să uit, El nu a vorbit niciun cuvânt. Doar se uita la mine.

În Biblie este scris că Dumnezeu Se descoperă în multe chipuri, iar unul din ele este inclusiv și visele, și vedeniile. Dar trebuie să știți că criteriul după care trebuie să verificăm cât de temeinice sunt aceste descoperiri este Cuvântul lui Dumnezeu, căci și Satana se poate preface în înger de lumină ca să ne aducă un mesaj greșit. Dacă veți citi cu atenție Biblia, veți găsi diferite ființe spirituale pe care le-au văzut oamenii. Iată, spre exemplu, ce a văzut proorocul Daniel:

În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit Beltşaţar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta şi a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin şi nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a douăzeci şi patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel (Tigru). Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuşi au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă! (Daniel 10:1–7)

Cum vedeți, Daniel nici măcar nu a încercat să definească cine este această ființă, dar foarte posibil că era un înger, căci a venit cu un mesaj pentru Daniel și aceasta tocmai făceau îngerii, adică aduceau mesaje din partea lui Dumnezeu. De aici și li se trage numele de îngeri, căci înseamnă mesager.

Trebuie să înțelegeți că cel mai impotant lucru pe care trebuie să-L cunoașteți despre Dumnezeu este nu înfățișarea, ci caracterul Lui și pentru aceasta trebuie să studiați profund Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți din aceasta disciplină zilnică. Vă recomand să faceți rost de cursul “Doamne, vreau să te cunosc” de Kay Arthur, căci este un curs excepțional, prin care veți studia ce spune Biblia despre caracterul lui Dumnezeu.

În Evanghelia după Ioan este scris:

Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut. (Ioan 1:18)

Căutați să-L cunoașteți pe Domnul Isus Hristos, căci El este Acela care Îl face cunoscut pe Dumnezeu.