Dumnezeu respectă intimitatea cuplurilor căsătorite

Întrebare:

De ce o pereche să nu aleagă ei cum se simt mai bine în pat, că doar e ceva doar între ei, ci trebuie să li se spună ce pot face și ce nu: nu faceţi aşa că e păcat, nu faceţi celalaltă… De ce?

Biblia vorbeşte foarte mult despre sexualitate, despre relaţiile intime şi El este foarte specific în ceea ce cere de la om. De exemplu, la Levitic capitolul 18, Dumnezeu porunceşte poporului ca „nici unul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea” (Levitic 18:6). Expresia folosită aici „să-i descopere goliciunea” are sensul de a descoperi goliciunea cu scopul de a întreţine relaţii sexuale. Dar Dumnezeu nu se opreşte aici şi de la versetul 7 până la 18 explică cine sunt rudele de sânge de care să nu te apropii ca să întreţii relaţii cu ele. Multe alte restricţii pe care le dă Dumnezeu cu privire la relaţiile sexuale ţin de relaţii extraconjugale. În ce priveşte intimitatea cuplurilor căsătorite, Dumnezeu îi lasă la alegerea lor. Unica cerinţă, în ce priveşte intimitatea unui cuplu căsătorit, este ca să nu se lipsească unul pe altul de dreptul de soţ. Iată ce scrie la 1 Corinteni:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Vedem, că în căsătorie soţul sau soţia sunt datori să răspundă la iniţiativa partenerului de căsătorie; atât soţia, cât şi soţul. Când este dragoste şi bună înţelegere, soţul sau soţia nu vor insista, dacă vor vedea că partenerul lor de căsătorie este cu totul epuizat, stresat sau bolnav. Despre datoria de soţ/soţie am scris mai mult în articolul Este relaţia intimă o datorie sau o plăcere?

La fel puteţi citi şi articolul Ce spune biblia despre poziţiile sexuale. Apropo, acest articol a fost scris acum o jumate de an în urmă. Probabil doamna care a pus această întrebare nu ştie cum se face o căutare pe internet.