Este prezent Dumnezeu în bisericile ortodoxe?

Întrebare:

Eu l-am primit pe Domnul Isus în viața mea și o îndemn și pe mama mea să Îl primească și să citească Biblia. Dar mereu spune că nu are timp și că nu îi place (mai mult nu-i place). Am îndemnat-o să se roage măcar. Și nici asta nu vrea. Ea îmi spune să mergem la o biserică ortodoxă să audă de acolo Scriptura. I-am spus că sunt de acord dacă nu mă obligă să mă închin la icoane și să fac alte practici nebiblice. Doar să stau să ascult preotul și să mă rog. Este Dumnezeu prezent în bisericile ortodoxe? Mă gândesc că atâta timp cât oamenii de acolo practică lucruri nebiblice, Dumnezeu nu are cum să fie acolo. Aici, în orașul meu, nu am la ce alte biserici să merg. Vă rog să-mi răspundeți. Am nevoie de sfatul dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Biserici Ortodoxe

Dumnezeu este omniprezent

Sfânta Scriptură ne învață că Dumnezeu este prezent în același timp în orice loc din acest Univers. Este un adevăr profund care nu poate fi înțeles de judecata omenească, dar care este foarte des repetat pe paginile Sfintelor Scripturi. Iată ce scrie despre omniprezența lui Dumnezeu în cartea psalmilor:

Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi, şi dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice: „Cel puţin întunericul mă va acoperi şi se va face noapte lumina dimprejurul meu!” Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine; ci noaptea străluceşte ca ziua, şi întunericul, ca lumina. (Psalmi 139:7-12)

Deci, dacă Dumnezeu este omniprezent, El este prezent și în clădirea bisericii ortodoxe tot așa cum este prezent în orișicare altă căldire a altor confesiuni.

Pentru a stabili o relație reală cu Dumnezeu este important cum ne închinăm corect Lui

În vestita discuție cu femeia samariteancă, care a venit să ia apă de la fântâna din apropierea orașului Sihar, ea a dorit să cunoască de la Domnul Isus care este locul unde trebuie să se închine oamenii lui Dumnezeu. A întrebat aceasta pentru că în vremea ei poporul din Samaria se închina pe un munte pe când Iudeii spuneau că adevăratul loc de închinare este la Ierusalim. Domnul Isus i-a spus următoarele cuvinte:

Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:23-24)

Mântuitorul a dorit să-i comunice și acestei femei și nouă tuturor că nu locul stabilește calitatea închinării, ci dacă aceasta se face „în duh și în adevăr”. Femeia samariteancă trăia în imoralitate pentru că avusese cinci bărbați și pe cel care îl avea acum nu-i era soț. Ea pretindea că I se închină lui Dumnezeu, dar era total robită de firea ei păcătoasă. Nu acceptă Dumnezeu așa un fel de închinare pentru că nu este potrivită cu adevărul. În rugăciunea de Mare Preot, când s-a rugat pentru toți ucenicii din toate vremurile, Domnul Isus a spus:

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)

Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul potrivit căruia trebui să ne închinăm și să trăim pe acest pământ ca să putem fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și să moștenim Împărăția Cerurilor.

Presupun că atunci când ați întrebat dacă este Dumnezeu prezent în bisericile ortodoxe ați vrut mai debragă să întrebați dacă…

Este prezentă învățătura lui Dumnezeu în bisericile ortodoxe?

Eu m-am născut din părinți ortodocși, dar în casa noastră a lipsit Biblia și afară de   rugăciunea „Tatăl nostru” nu am fost învățat nici cele mai elementare lucruri din Biblie. De fapt nici măcar nu am auzit de ea acasă. Prima dată am auzit la școală de la profesorii care o criticau. Apoi, am mers la bibliotecă și am luat „Biblia hazile” de Leo Taxini și am mai citit și alte cărți asemănătoare care, bineînțeles, erau scrise în batjocură și cu scopul de a distruge credința din inimile celor care o mai aveau. Tatăl mergea rar la biserica din sat dar mama mergea mai des, totuși, nu erau învățați din Sfintele Scripturi. O mătușă, soră a tatei, în căutările ei după Dumnezeu a găsit Biblia, a citit-o și când a ales să urmeze într-un totul învățătura Domnului Isus a înțeles că nu va putea trăi potrivit cu această învățătură dacă va rămâne în biserica ortodoxă.

După moartea mamei mele eu am devenit ateist convins, dar apoi, la Universitate fiind, mi-a fost recomandată Biblia de către un profesor și așa am început să o citesc. Mă așteptam să văd unde scrie în Biblie că trebuie să mă închin la icoană, că trebuie să mă îndrept spre Răsărit când mă rog, și alte lucruri care mi le aminteam că am fost învățat de părinți în copilărie. Nu găseam nimic din acestea, dar în schimb am văzut că în Biblie este descrisă o foarte frumoasă viață duhovnicească trăită cu Dumnezeu. După ceva ani, la mărturia instructorului meu de Taekwon-Do și văzând viața lui schimbată, la data de 27 noiembrie 1991, am luat decizia să devin ucenicul lui Hristos și să intru în Noul Legământ cu El. În urma acestei decizii Dumnezeu a adus cea mai mare schimbare în viața mea pentru că am fost născut din nou și am primit Duhul Sfânt.

Nu știam pe atunci nici eu și nici instructorul meu Ion Cheptene decât de o singură biserica – cea ortodoxă. De aceea, în Moscova fiind, am mers cu el la o biserică ortodoxă ca să primim de la preot învățătură din Sfintele Scripturi. Mare ne-a fost dezamăgirea când am văzut că oamenii veniți acolo nu erau interesați să cunoască Sfintele Scripturi și preotul nu era în stare să ne răspundă la întrebări. Prin harul Său Dumnezeu ne-a condus să ne întâlnim tot acolo cu pastorul baptist Andrei Ciobanu, care ne-a răspuns din Sfintele Scripturi foarte argumentat și temeinic la toate întrebările noastre. Astfel, am ales să mergem la biserica baptistă pentru că ne-am dat seama că acolo sunt oameni care au avut aceeași exeriență a nașterii din nou ca și noi și care au aceeași pasiune și foame de a cunoaște și trăi potrivit cu Sfintele Scripturi. Nu vreau să exagerez. Sunt și în aceste biserici oameni care au venit și au rămas din motive mai puțin sfinte. Totuși, aici se predică Cuvântul lui Dumnezeu așa cum a fost lăsat de Dumnezeu pe paginile Sfintelor Scripturi.

Scriptura nu este deopotrivă cu Tradiția

Conducătorii duhovnicești ai bisericii ortodoxe declară că învățătura acesteia este alcătuită din Sfânta Sriprută și ceea ce ei numesc „sfântă tradiție”. Această tradiție care este compusă din scrierile părinților biserici și a multor altor conducători, predicatori și scriitori duhovnicești care au trăit și activat de-a lungul istoriei. De fapt, până la urmă, teologii ortodocși nu au ajuns la un numitor comun asupra tuturor componenelor „sfintei tradiții”. Fapt este că scrierile cuprinse în ceea ce ei numest „sfânta tradiție” depăsesc de zeci de ori volumul celor scrise în Sfintele Scripturi și nu știu cine din ei a fost sau va fi în stare să le citească pe toate. Cel mai trist este că scrierile acestea au devenit prioritare în materie de credință și lor li se dă mai multă greutate ca celor scrise în Sfânta Scriptură. Astfel, Biblia este lăsată într-o parte din pricina acestor tradiții. Am avut în acest sens și o dezbatere teologică despre relația dintre Sfânta Scriptură și ceea ce este numit „Sfânta Tradiție”.

Scrierile apocrife trebuie abordate cu precauție

Recent am primit un mesaj de la o doamnă care a mers mai inainte la o biserică baptistă dar apoi s-a reîntors la biserica ortodoxă. Ea mă îndemna să citesc evangheliile apocrife (scrierile pseudo-creștine care au fost respinse categoric de către biserica primară). Mi-a dat și link la câteva pagini ortodoxe de unde le-a luat. Când am deschis era vorba de Evanghelia lui Toma, tocmai acea evanghelie apocrifă care l-a inspirat pe Dan Brown să scrie „Codul lui Da Vinci” prin care autorul menționat a distrus credința în multe suflete. I-am scris doamnei să lase toate aceste scrieri periculoase și să se apuce de studiat Sfintele Scripturi. M-am bucurat să primesc de la ea un mesaj în care a recunoscut cu sinceritate că nu face bine și că va începe să studieze Biblia.

Biblia trebuie să fie studiată de fiecare creștin

Întorcându-mă odată dintr-o misiune, s-a întâmplat să stau în avion alături de un domn care s-a prezentat că este creștin ortodox și că venea dintr-un pelerinaj de la Muntele Atos. Am avut o bună discuție cu el și, când am ajuns să discutăm din Sfintele Scripturi, dumnealui a zis că nu studiază și nu dorește să studieze Biblia pentru că ea nu poate fi înțeleasă de fiecare și se teme că dacă va începe a studia poate să-și piardă credința. Cum poate el să creadă așa când Însuși Dumnezeu ne îndeamnă în Biblie să o studiem? Presupun că așa i-au spus conducătorii lui duhovnicești și mare păcat și-au luat asupra lor cei care au procedat sau mai procedează astfel.

Cum să-ți ajuți mama?

Din ceea ce mi-ați scris îmi dau seama că mama dumneavoastră este ca și cei mai mulți oameni, pe care îi satisface o formă de religie ce nu obligă la nimic și care să-i lase să se simtă conforbabili în starea lor păcătoasă. Sunt tentat să cred că mama dumneavoastră spune să mergeți la biserica ortodoxă nu pentru că dorește ea să-L cunoască pe Dumnezeu sau Biblia, ci ca să încerce astfel să vă abată de la învățătura Domnului Isus pe care o urmați. Făcând referință la lucrurile nebiblice care se practică acolo cred că v-ați dat singură răspunsul la întrebarea adresată. Poate ar fi bine să mai găsești alți creștini care sunt în localitatea dumneavoastră și să vă întâlniți împreună ca să studiați Biblia, să vă rugați și să vă închinați Domnului. Dar, aveți grijă ca să nu vă întâlniți doar cu un bărbat sau într-așa un context din care Satana să dorească să aibă un câștig ca să vă strice numele frumos pe care îl purtați. Interesați-vă ce biserici creștine noi-testamentale sunt în localitățile din vecinătate și găsiți o posibilitate să vă deplasați ca să participați la serviciile divine ale acelei biserici. Dumnezeu să vă lumineze și să vă întărească în credința adevărată care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și care este scrisă în Biblie.