De ce Dumnezeu a vrut să-l omoare pe Moise (Exod 4:24-26)?

Întrebare:

La Exod 4:24-26 am întâlnit o întâmplare greu de înțeles. În timp ce Moise se îndrepta spre Egipt împreună cu familia sa, au ajuns într-un loc unde au rămas peste noapte pentru a se odihni. Biblia spune ca „l-a întâlnit Domnul si a vrut să-l omoare”. Din ce cauză? Moise mergea spre Egipt pentru a îndeplini porunca lui Dumnezeu. Din ce cauză atunci Domnul a vrut să-l omoare?

Din context înțelegem că motivul pentru care Dumnezeu a voit să-l omoare pe Moise a fost că fiul lui nu era tăiat împrejur:

În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul, și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său, și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: „Tu ești un soț de sânge pentru mine”. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: „Soț de sânge!” din pricina tăierii împrejur. (Exod 4:24-26)

Potrivit cu porunca dată de Dumnezeu lui Avraam când a încheiat legământ cu el și i-a dat tăierea împrejur ca semn a legământului, orice copil de parte bărbătească din mijlocul lor trebuia tăiat împrejur sau nimicit:

La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă cât și cel cumpărat cu bani; și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ vecinic. Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuțului lui, să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu”. (Geneza 17:12-14)

Acest legământ era un legământ care se extindea asupra urmașilor. Nu era alegerea urmașului să intre sau nu în acest legământ: un urmaș a lui Avraam intra în acest legământ prin naștere. Potrivit cu această poruncă, un părinte, când i se năștea un copil de parte bărbătească, trebuia ori să-l taie împrejur, ori să-l omoare. Deci, Moise era responsabil să-și taie băiatul împrejur și pentru că nu a făcut aceasta, Dumnezeu a vrut să-l omoare. De ce? Fiindcă prin aceasta Moise a călcat legământul: el era responsabil să-și taie băiatul împrejur.

Sefora a știut lucrul acesta foarte bine și a acționat foarte repede și a abătut mânia lui Dumnezeu. Când Sefora i-a spus lui Moise că este „soț de sânge pentru ea”, s-a referit la faptul că el este într-un legământ care se extinde asupra urmașilor și este dator să respecte acest legământ!

Atunci a zis ea: „Soț de sânge!” din pricina tăierii împrejur. (Exod 4:26b)

Învățătura care o luăm din acest caz este că, indiferent dacă noi cunoaștem sau nu cerințele Noului Legământ în care am intrat prin apa botezului, noi vom da socoteală pentru felul cum ne îndeplinim responsabilitățile ca și parteneri de legământ cu Dumnezeu. De aceea este foarte important să studiem Sfintele Scripturi ca să știm bine care sunt așteptările lui Dumnezeu de la noi. Necunoașterea voii lui Dumnezeu nu ne scutește de responsabilitate.

Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda, și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi! (Osea 4:6)

Vă recomand să studiați cursul „Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile” ca să vedeți importanța studierii Scripturii și să învățați cum să studiați profund Sfintele Scripturi de unul singur. La fel vă recomand să studiați cursul „Legământul” pentru o înțelegere mai bună a subiectului pus în discuție în acest articol.