Este Dumnezeu însetat după sânge?

Am primit acest mesaj de la un vizitator al portalului care a citit mărturia mea de pe acest site: 

Da, mulțumesc, am citit, prima parte e foarte atingătoare, însă întrebarea era dacă ați luat în considerație toate părerile, analizându-le. Ori măcar să vedeți proveniența creștinismului, de ex. (descrescător, ce din ce provine) Creștinism – Iudaism – care provine dintr-o religie politeistă. Și însuși faptul că zeul creștin (care sunt 3, după cum am înțeles) se numește Iehova Savaot, ce se traduce ca Iehova ”zeul războiului” (însăși Biblia (pe care, eu cred, că vă bazați) îl numește așa pe acest zeu… Unii din cerculețul fundamentaliștilor, raționaliștilor, ateilor și, în fine, toți criticii de religie spun, în glumă, că ”înseamnă că din această cauză, în Vechiul Testament e atât de însetat sânge, ca exemplul Samuel I). Să știți că-s foarte deschis, orice explicație, în timp ce-i logică și de bun simț, este foarte valabilă. Nu e o dorință de a mă băga în viața dumneavoastră personală, ci o dorință de a înțelege parcursul dumneavoastră filozofic, ori dacă doriți (limbaj religios) ”spiritual”. Morala lui Iehova e să ”ucizi de la mic la mare și vite și boi, și bătrâni și prunci” – această morală a fost întrebuințată și în cartea Ieșirea ori Exodul, când evreii au rătăcit o bucată de pământ (ce normal s-ar fi putut trece în 3 luni) și când au întâlnit în drum popoare diferite, pe care i-au măcelărit din porunca domnului Iehova Savaot. Să fi fost doar pilde frumoase ori măcar pilde morale, adică un zeu binevoitor (și nu xenofob) tuturor oamenilor și ce și-ar fi povestit istoria și explica de ce El e singurul și nu ”…eu sunt un Dumnezeu gelos…”?  Zeul descris în Biblie e zeul oștirilor cerești, iar logic el se ocupă de războaie, războaie duse contra pământenilor? 

Da, am luat în considerație toate părerile

Cum ați citit și văzut din mărturia mea personală, eu m-am născut în familie de creștini ortodocși care nu au cunoscut nimic din Sfintele Scripturi, cum este la majoritatea enoriașilor Bisericii Ortodoxe. Apoi, am primit educație ateistă la școală timp de 10 ani. Și nu m-am mulțumit doar cu cele învățate la școală, dar am citit tot ce am putut găsi la acest subiect în biblioteca școlii. Am citit carțile lui Zenon Kosedovschi și Leo Tarcivini și orice alte cărți prin care specialiștii în ateism au căutat să discrediteze autoritatea Sfintelor Scripturi. Apoi, am mers la Universitate și am studiat Istorie și Filosofie. Așa că am avut când și cum să văd și să iau în considerație celelalte păreri. Ba mai mult, în căutările mele spirituale am citit și multe cărți de ale filosofilor antici din Răsărit și din Apus. Cea mai imporantă alegere am făcut-o în ziua când am decis să citesc Biblia și să nu mă mai bizuiesc pe ce mi-au spus sau am citit la alții despre această carte sfânte, ci să o citesc eu singur și să o citesc cu atenție, ca să înțeleg tot mesajul ei. Așa am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos. Acum am o relație personală cu El și o experiență reală de care mă bucur în fiecare zi. 

Dumnezeu este ELOHIM

În Biblie Dumnezeu s-a descoperit oamenilor prin mai multe nume. Fiecare nume reflectă anumite calități ale caracterului Său. În acest sens vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv “Doamne, vreau să Te cunosc” de Kay Arthur și să-l studiați, căci veți afla detalii despre 15 nume cele mai frecvente sub care S-a descoperit Dumnezeu în Biblie, inclusiv cel de Iehova-Savaot. Primul nume cu care s-a prezentat Dumnezeu în Biblie este “Elohim”. 

 

La început Dumnezeu (Elohim) a făcut cerurile și pământul. (Genesa 1:1) 

 

Ebraicul “Elohim” este o combinație din două cuvinte. “El” înseamnă zeu, divinitate, iar “him” este terminația de la plural. Pluralul în limba ebraică începe de la trei, căci pentru tot ce se întâlnește în perechi există forma de dual și are altă terminație. Astfel, din primul verset al Bibliei Dumnezeu se prezintă ca creator și o singură ființă manifestată în trei persoane. Aceasta se vede pe parcursul capitolului 1 din Genesa și în tot restul Bibliei. 

 

Nu întâmplător Își descoperă Dumnezeu mai întâi calitatea aceasta de creator. El este și creatorul nostru și nu putem veni alături de El ca să-L judecăm cum am judeca pe un alt om. El este creatorul universului, al oamenilor și El stabilește ce este moral și ce nu. Noi suntem creatura Lui și avem alegerea să acceptăm sau să nu acceptăm suveranitatea Lui în viețile noastre și legile morale stabilite de El. Altfel, să nu ne pomenim că procedăm cum au făcut Lenin și comuniștii la revoluția din Rusia din 1917 când au declarat o nouă morală, a proletariatului și spuneau că este moral doar ceea ce slujește intereselor proletariatului, dar, de fapt, era în interesul bolșevicilor. Nu poate fiecare să stabilească ce este moral și ce nu este moral. Acest drept îl are doar Dumnezeu, căci El este creatorul nostru și a tot ce există. El ne-a creat pe noi și pe toți oamenii și nu dorește moartea noastră, ci vrea ca toți să vină la pocăință. Dar dacă popoarele care locuiau în Canaan L-au respins pe El și legile Lui morale, consecințele nu puteau să întârzie, căci Dumnezeu este drept în toate judecățile Sale. El spune că plata păcatului este moartea și aceasta s-a întâmplat cu locuitoriii Canaanului. Cei care au ales să creadă în Dumnezeu și au venit la El după milă, am primit milă, chiar dacă au fost foarte puțini. Exemple vii sunt prostituata Rahav și Gabaoniții. 

 

Dumnezeu este Iehova Savaot

Dumnezeu ne iubește și El totdeauna va veni în apărarea poporului său, sfinților, care sunt credincioși legământului încheiat cu El. Așa a procedat cu poporul Israel și așa procedează cu fiecare credincios azi. El este un Dumnezeu războinic și Atotputernic și este în stare să ne apere de Satan, de îngerii lui și de orice vrăjmaș care vrea să ne facă rău. Pe vrăjmașii Săi îi înspăimântă când aud că El este Dumnezeul Oștirilor, dar pe noi, credincioșii, ne bucură și ne mângâie să știm că El și toate oștirile Lui de îngeri sunt gata să ne vină în ajutor în orice împrejurare și că ne va sprijini la vreme de nevoie. 

Dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută în jertfa lui Isus Hristos

Pentru că Dumnezeu este drept, El a stabilit  de la început că plata păcatului este moartea. Fără vărsare de sânge nu există iertare de păcat. Dar pentru că oamenii nu au fost și nu sunt în stare să aducă o jertfă neprihănită desăvârșită, tot Dumnezeu a adus această jertfă în Domnul Isus Hristos, Fiul Său, cum este scris: 

 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

 

Nu este Dumnezeu în război cu toată omenirea. Invers, iată ce spune El: 

 

Doresc Eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască? (Ezechiel 18:23) 

 

Prin harul lui Dumnezeu, eu am înțeles acest adevăr deosebit de important, am acceptat dragostea lui Dumnezeu și am răspuns la chemarea lui, pocăindu-mă și întrând în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos.  Acum sunt iertat de păcatele mele și aștept împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu pentru moștenirea vieții veșnice. Vă invit să studiem împreună Sfintele Scripturi ca să înțelegeți caracterul și dragostea lui Dumnezeu. La Biserica „Buna Vestirea” din Chișinău studiem Biblia în fiecare joi la orele 18:00. În fiecare duminică ne închinăm și este predicat Cuvântul lui Dumnezeu la orele 14:00, iar în fiecare marți la orele 18:00 este ora de studiu biblic al tinerilor. În perioada 29-31 mai 2015 vom organiza o ieșire cu întreaga biserică la tabăra “ Eden” din Călărași unde vom studia cursul de studiu biblic “Cerul, iadul și viața după moarte”. Vă invit să studiem împreună Biblia ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi. Primiți această dragoste și întoarceți-vă la Dumnezeu din toată inima.