De ce Domnul Isus a încredințat-o pe mama Sa lui Ioan?

Întrebare: De ce Domnul Isus a încredințat pe mama Sa lui Ioan și nu fraților Săi?

Când am primit această întrebare, m-am gândit mult cum să răspund la ea, mi-am făcut și o schiță a răspunsului pe puncte. Dar acum, înainte ca să încep a scrie acest articol, m-am mai rugat o dată Domnului și I-am cerut călăuzire în scrierea acestui articol și am primit un singur argument: Ioan era alături de mama Sa când aceasta era îndurerată pentru pierderea Fiului său!

Lîngă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalina. Cînd a văzut Isus pe mamă-Sa, şi lîngă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: ,,Femeie, iată fiul tău!” Apoi, a zis ucenicului: ,,Iată mama ta!” Şi, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. (Ioan 19:25-27)

Domnul Isus a încredințat pe mama Sa lui Ioan

În primul rând, vedem că Domnul Isus a încredințat-o atunci când a văzut-o la cruce, adică a văzut durerea care o avea ea pentru El. Frații Lui  de trup nu erau prezenți acolo. Să fi vrut să o încredințeze fraților Săi de trup, nu ar fi putut-o face. De ce a încredințat-o anume lui Ioan? Pentru că l-a văzut lângă ea: “…și lângă ea pe ucenicul, pe care-l iubea”.  Cred că Domnul Isus știa că nimeni nu se va îngriji mai bine de mama-Sa decât Ioan, care a stat alături de ea, înțelegând durerea ei de mamă, atunci când toți ceilalți erau copleșiți de frica pentru soarta lor: nicăieri nu găsim scris în Biblie că ar mai fi fost cineva dintre cei doisprezece ucenici în apropierea locului unde a fost răstignit Domnul Isus, nici măcar Petru, care, după arestarea Domnului Isus,  L-a urmat până în curtea Marelui Preot. Se pare că Ioan avea o inimă deosebită, care simțea durerea altora. El avea o inimă bună. Noi, moldovenii, obișnuim să spunem despre așa oameni  că au o inimă ca pâinea caldă. Este bine să primim toate lucrurile cu blândețe, ca din mâna Domnului, dar totodată trebuie să simțim unii cu alții și să fim alături de cei îndurerați ca să-i mângâiem cu prezența noastră, arătând că ne pasă de ei. Ioan nu a putut schimba nimic, dar a căutat să o mângâie pe mama Domnului Isus prin prezența sa alături de ea, arătând că o înțelege și că îi pasă!