Doar El are putere să-mi facă dreptate….

Astăzi trecâd vizavi de Parlamentul Republicii Moldova am văzut cum în faţa lui era o femeie cu o mulţime de placate scrise asemenea celor care sunt folosite pentru grevă, iar în acelaşi timp femeia avea atârnate de gât încă două placate. Am fost curioasă să ştiu ce face acea femeie singură în faţa Palamentului aşteptând un răspuns “de acolo de sus?, căci deobicei grevele şi protestele se fac în grup. M-am apropiat de ea şi am întrebat-o ce s-a întâmplat, care este scopul prezenţei ei acolo.
Femeia mâhnită, dar nu deznădăjduită mi-a spus că fiul ei a fost condamnat pe nedrept, a fost închis pentru o vreme apoi a fost eliberat dar totuşi dosarul încă este deschis şi aceasta înseamnă că fiul ei va merge iarăşi la închisoare, dar de data aceasta nu pe un timp scurt, ci pe unul foarte îndelungat.
Din luna iunie această femeie vine zi de zi în faţa Parlamentului cu speranţa că Preşedintele îi va face dreptate, căci doar el are puterea aceasta în cazul dat. Aproape 3 luni ea aşteptă şi nici un răspuns, totuşi continuă să vină ca să primească dreptate.
I-am promis că voi veni în altă zi să vorbim mai mult timp. La despărţire nu am putut ca să nu-i spun despre Acel care toate le ţine sub control şi doar El poate face dreptate. Această femeie din răsputeri a luptat ca să obţină eliberarea fiului ei, dar fără nici un răspuns. Cu multă pasiune i-am spus că Dumnezeu este Acel care face drepte şi de la El vine ajutorul, ea trebuie să-şi întorcă privirile spre El şi să apeleze pentru ajutor, să-I încredinţeze lui această problemă şi El va aduce biruinţa într-un mod în care ea acum nici nu se gândeşte.
Poate în situaţie similară se află mulţi din noi, poate că tu eşti cel nedreptăţit şi lupţi din răsputeri să obţii dreptate. Poate că ai fost învinuit pe nedrept şi acum trebuie să plăteşti scump; poate ţi s-a furat virginitatea; poate tu eşti unul care munceşti mult dar nu eşti remunerat conform lucrului făcut, iar cel care se schimbă de pe un scaun pe altul primeşte mai mult salariu decât tine; poate……(lista continuă) Toate lacrimile şi rugăminţile tale nu au schimbat situaţia, ci totul merge din rău în mai rău. Aş vrea să ştii că orice situaţie din viaţa omului este sub controlul lui Dumnezeu, nici măcar un fir de păr nu cade fără voia Lui. În Psalmul 26:1-2 spune aşa:
“Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăţie, şi mă încred în Domnul, fără şovăire. Cercetează-mă Doamne, încearcă-mă, trece-mi prin cuptorul de foc rărunchii şi inima! Căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei, şi umblu în adevărul Tău.

Domnul neapărat îţi va face dreptate dacă inima ta este curată. Psalmistul aduce argumente de ce Domnul doreşte să-i facă dreptate. Omul care cere dreptate trebuie să umble în nevinovăţie, să se încreadă în Dumnezeu şi mereu trebuie să-şi cerceteze inima ca să vadă dacă este curată sau plină de păcate ascunse şi să-şi ceară iertare. Un alt lucru care îl face pe Dumnezeu să vină în ajutor unei persoane este faptul că ea umblă în adevărul lui Dumnezeu, adică studiază Biblia în fiecare zi şi aplică ceea ce a învăţat.

“Căci eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde.” Ieremia 29:11