Este îngăduit unei femei divorțul și recăsătorirea dacă soțul a fost condamnat pe viață?

Întrebare: 

M-am căsătorit devreme și am născut doi copii, dar s-a întâmplat o nenorocire – soțul a comis o infracțiune și a fost condamnat la închisoare pe viață. După ce a fost băgat la închisoare, eu am crezut în Dumnezeu și m-am botezat. Cu soțul comunicam prin telefon și rețelile sociale. El mă îndemnă totdeauna să divorțez. Copiilor nu vrea să le ajute chiar dacă are posibilitate. După 15 ani sentința lui va fi revizuită și ar putea să fie schimbată, dar poate și să rămână așa cum este și asta înseamnă că va rămâne pentru tot restul vieții în închisoare. Cum să procedez eu într-o astfel de situație? Eu știu că este un legământ căsătoria și că Dumnezeu este martorul acestui legământ. Îmi este îngăduit să divorțez? Dacă da, cum este corect să fac aceasta? Dacă nu, de ce nu? Nu este cazul meu o excepție de la regulă? 

Pentru început vreau să vă invit să privim împreună în textul din Scripturi unde Domnul Isus le-a răspuns fariseilor care doreau să știe în ce condiții este admis divorțul: 

Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” „Pentru ce, dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa. Eu, însă, vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” (Matei 19:3-9) 

Conform acestui text: 

  • căsătoria care ați încheiat-o cu soțul a fost instituită de Dumnezeu
  • sunteți un singur trup cu soțul
  • nu mai sunteți singură acum, chiar dacă el este în închisoare, ci sunteți un singur trup
  • nu aveți dreptul să despărțiți ceea ce a împreunat Dumnezeu
  • doar o singură pricină admisă pentru divorț există – curvia, lucru care nu a avut loc în cazul dumneavoastre
  • inima împietrită vede soluție în divorți și îl inițiază

Având în vedere toate cele de mai sus, nu vă puteți lăsa soțul și nici măcar nu trebuie să vă gândiți la aceasta. De altfel, ucenicii Domnului Isus au ințeles foarte bine cât de serioase sunt implicațiile intrării în căsătorie. Iată ce spune același text din Evanghelia după Matei în continuare: 

Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” El le-a răspuns: „Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni, care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească.” (Matei 19:10-12) 

Deci, mergând în căsătorie, fiecare om trebuie să înțeleagă că pot interveni cazuri grele care cer mult sacrificiu față de soț sau soție și trebuie să fii gata la aceasta, altfel, este mai bine să nu te căsătorești, însă nu toți pot aceasta. 

În cazul soțului dumneavoastre, poate se gândește că nu se va mai intoarce și nu vrea să vă strice viața și de asta cere să divorțați. Nici măcar nu trebuie să ascultați aceste cuvinte. Spuneți-i soțului că legământul căsătoriei este valabil pentru tot timpul cât trăiți împreună și, ca una care ați intrat în legământ cu Domnul Isus Hristos, veți fi credincioasă și legământului căsătoriei în care vă aflați cu soțul. Mulțumiți-i lui Dumnezeu pentru faptul că puteți să comunicați cu el prin telefon și rețelile sociale și folosiți aceste posibilități ca să-i spuneți din Evanghelia și să-l ajutați să fie și el mântuit. Vorbiți-i de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea pe care i-o purtați. Faceți tot efortul ca să puteți obține permisiunea să mergeți și în vizită la el și să puteți avea intimitatea care vă lipșeste la ambii. Faceți tot efortul, scrieți oriunde se cere aceasta ca să puteți obține eliberarea soțului după 15 ani de închisoare. Nu știu cum poate soțul să se îngrijească de copiii finid în închisoare, dar dacă este posibil, spuneți-i să vă ajute, însă nu insistați prea mult. S-ar putea să vă închipuiți dumneavoastre că el poate ajuta, însă în realitate să nu poată face nimic. În Cuvântul lui Dumnezeu este scris astfel despre felul cum se raportează  femeia neprihănită la soțul ei: 

Ea îi face bine, şi nu rău, în toate zilele vieţii sale. (Proverbe 31:12) 

Dumnezeu să vă ajute așa să procedați. Faceți-vă toată partea și Dumnezeu vă va răsplăti așteptarea, căci este scris: 

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. – (Proverbe 10:28) 

Și apoi, căsătoria este o imagine a relației dintre Domnul Isus Hristos și Biserica Sa. Tocmai acum dumneavoastre, ca și soție, trebuie să arătați lumii o imagine corectă despre Biserică care așteaptă cu credincioșie pe Hristos să se intoarcă pe acest pământ. Nu contează că soțul dumneavostre arată o imagine contrară realității care este în Hristos. Dumneavoastră faceți-vă bine partea pe care o aveți și trăiți-vă viața frumos arătând lumii caracterul lui Hristos. 

Cunosc un cuplu care s-au cunoscut în Biserică și așa s-au căsătorit. După căsătoria lor, la câțiva ani, poliția a identificat că soția a săvârșit cândva o crimă și a fost condamnată la închisoare pe viață. Acum soțul merge săptămânal la distanță de 300 km ca să-și viziteze soția și face tot efortul ca să-i facă bine. Chiar dacă le este foarte greu, ei arată lumii o frumoasă imagine a credincioșiei care este în Dumnezeu și faptul că au înțeles ce înseamnă căsătoria. Dumnezeu să vă ajute să fiți credincioasă legământului în care ați intrat și să vă răsplătească din plin așteptarea și pe acest pământ, căci în veșnicie veți fi răsplătită din plin.