Omul ca parte componenţă a lumii vii: asemănări şi diferenţe între oameni şi alte fiinţe

Acesta este primul subiect propus profesorilor pentru a fi discutat cu elevii claselor a V-a la orele de diriginţie. Şi este un subiect important, mai ales că pe parcursul multor ani s-a încercat să ni se impună teoria evoluţinistă a lui Darvin conform căreia omul este tot un animal care a evoluat până a devenit intelegent şi social. În acest articol vreau să vă prezint o perspectivă biblică cum au luat ființă oamenii și alte ființe vii dar și punctul de vedere a lui Dumnezeu supra asemănărilor şi diferenţelor dintre oameni şi alte fiinţe.

oamenii şi alte fiinţeOamenii şi alte fiinţe vii sunt creaţia lui Dumnezeu

Aceasta este o asemănare esenţială. În şase zile ale creaţiei, Dumnezeu a făcut pământul şi tot ce este pe el şi aceasta a făcut prin Domnul Isus Hristos, care este agentul creaţiei lui Dumnezeu şi prin Duhul Sfânt care a fost prezent. Apostolul Ioan scrie în Evanghelia care îi poartă numele:

La început a fost Cuvântul (Isus Hristos), şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ev. Ioan 1:1-3)

Dumnezeu a spus despre toată creaţia Lui că este bună şi tot ce alcătuieşte lumea vie a fost făcut bun, dar după crearea omului Dumnezeu a spus că era “foarte bine”. Un alt lucru care îl au în comun este că tot ce este viu a fost binecuvântat de Dumnezeu.

Doar omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu

Despre toate animalele, Biblia spune că au fost făcute de Dumnezeu “după soiul lor”. Iată ce scrie în acest sens:

Dumnezeu a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiul lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Dumnezeu le-a binecuvântat, şi a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ”. Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă; aceasta a fost ziua a cincea. Dumnezeu a zis: “Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor, vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor.” Şi aşa a fost. Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor, şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. (Genesa 1:21-25)

Despre creaţia omului însă scrie că

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi pate femeiască i-a făcut. (Genesa 1:27)

Ce înseamnă aceasta? Omul ca fost creat ca să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Spre deosebire de animale, omul este o fiinţă spirituală, inteligentă şi morală.

Omul a fost creat de Dumnezeu ca să stăpânească peste tot ce este viu

Încă înainte ca să facă pe om…

Dumnezeu a zis: “Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” (Genesa 1:26)

Iar apoi Dumnezeu i-a binecuvântat pe bărbat şi pe femeie şi le-a zis:

Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l, şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ. (Genesa 1:28)

A stăpâni înseamnă nu doar a exploata, ci a proteja şi a îngriji. Aceasta este responsabilitatea oamenilor, să protejeze şi să îngrijească creatura lui Dumnezeu care le-a fost dată ca să se bucure de ea. Să avem grijă de ţara care ne-a dat-o Dumnezeu şi să o păzim frumoasă şi curată ca să o avem pentru mulţi ani.

Anul trecut, am mers odată cu familia în Parcul Trandafirilor din Chişinău unde obişnuiam să mergem în anii studenţiei cu soţia, dar unde nu mai fusesem de multă vreme. Am rămas foarte întristat când am văzut cât de murdar era în parc şi cum toate lacurile erau acoperite cu sticle de plastic, hârtii şi orice alt fel de gunoi aruncat. În acea întristare m-am gândit ce aş putea face pentru a opri acest rău. Am mers la o întâlnire a instructorilor Federaţiei Naţional de Taekwon-Do şi le-am propus să venim să facem noi curat. S-au mai alipit încă mulţi alţi tineri de la Institutul de Studii Biblice Inductive, de la Mişcarea de Tineret 2:22 şi aşa am reuşit într-o zi de sâmbătă până la prânz să facem curat în parc. Am fost aşa de încurajaţi de aceasta, încât participanţii au mers apoi şi au organizat astfel de acţiuni în localităţile lor.

 

Nu vrei să fii iniţiatorul unei astfel de acţiuni acuma? Aceasta este responsabilitatea noastră faţă de tot ce este viu. Să stăpânim cu înţelepciune, să protejăm şi să îngrijim.