Omul-cea mai minunată creaţie a lui Dumnezeu

De-a lungul anilor au existat diferite opinii şi argumente care vorbesc despre apariţia omului , însă nici una din ele nu este atât de sigură şi de bine argumentată ca cea descrisă de Creatorul Universului pe paginile Sfintelor Scripturi. În cartea Genezei sau Facerii găsim descris modul cum a creat Dumnezeu lumea şi omul. După ce a creat Dumnezeu cerurile, pământul, lumina, ziua , noaptea, luminătorii(luna, soarele, stelele), flora şi fauna, în ziua a şasea …

Dumnezeu a creat  omul  în mod diferit de alte creaturi

Iată cum a fost el creat el :

Şi a zis Dumnezeu: “Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!” Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: “Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!”(Facerea 1: 26-28)

Alte detalii le găsim în capitolul 2 din aceeaşi carte:

Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărâna din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.

Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: “Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său”. (Facerea 2: 7, 21-23)

Dacă citim despre felul cum a creat Dumnezeu vieţuitoarele, observăm că omul a fost creat deosebit, pentru că el a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, iar  animalele şi păsările –nu. Apoi acestea nu au scop în viaţă, peste ele trebuie să stăpânească omul, pe când omului i s-au dat responsabilităţi, restricţii , scopuri  şi anume…

Dumnezeu a creat omul  spre slava Sa

pe toti cei ce poarta Numele Meu si pe care i-am facut spre slava Mea, pe care i-am intocmit si i-am alcatuit.” (Isaia 43: 7)

Acesta este scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat-ca să trăim pentru slava Sa, să trăim în aşa fel ca să răspândim o imagine corectă cu privire la cine este Dumnezeu, adică să oglindim caracterul lui Dumnezeu. Cum realizezi tu acest scop al lui Dumnezeu prin traiul tău? Este viaţa pe care o trăieşti spre slava lui Dumnezeu? Împlineşti tu această menire?

Realizează că eşti creată o făptură minunată

Acest lucru l-a înţeles autorul  Psalmilor atunci când a afirmat:

Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele .Te voi lauda, că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrurile Tale şi sufletul meu le cunoaşte foarte . (Psalmul 139: 13-14)

Făpturi minunate sunt toţi oamenii, indiferent dacă s-au născut  sănătoşi sau  cu dizabilităţi fizice, deoarece şi prin una şi prin alta Dumnezeu îşi duce la îndeplinire scopul Său pentru oameni. Şi acest lucru trebuie să-l înţelegem, căci deseori  ne arătăm  şi nemulţumiţi de exteriorul nostru, pe când vedem că Dumnezeu afirmă altceva şi anume :

Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte… (Facerea 1:31).

Aşadar, omul este creaţia lui Dumnezeu, diferită de alte creaturi, o creaţie minunată, întocmită ca să trăiască spre slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să conştientizăm bine acest lucru şi să căutăm să trăim atât potrivit scopului pentru care am fost creaţi, cât  şi calificativului dat de Dumnezeu-făpturi minunate.