Despre zeciuielile provenite din donații

Întrebarea următoare ține de practica zeciuielii:

Aș vrea să știu dacă e necesar de dat zeciuiala din ajutorul primit (donații sau cîte un mic colet)?

Când am primit întrebarea, m-am dus cu gândul la creștinii din Macedonia despre care este scris astfel:

Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. (2 Corinteni 8:1-5)

Creștinul care este plin de dragostea lui Hristos totdeauna va fi cu gândul la alții și la nevoile lor. Pentru el nu contează dacă acești bani sunt din donații sau din leafă, sau din lucrurile vândute. El se gândește la alții, la nevoile altora și la nevoile care țin de lucrarea lui Dumnezeu. Oricând are posibilitate să ia parte, o face cu bucurie, așa cum au făcut-o și acești creștini din Macedonia. Mare lucru este în dărnicia noastră să pornim de la nevoile pe care le putem și dorește Dumnezeu să le împlinim. Dacă ne dăm deplin pe noi Domnului, nici nu vom mai ajunge să punem întrebarea dacă se dă sau nu se dă zeciuiala din darurile primite. La drept vorbind, toate le primim în dar și prin mila lui Dumnezeu.