Ce spune Biblia despre Sărbătoarea Roadelor?

Creştinii obişnuiesc să aibă o sărbătoare în fiecare toamnă, când vin înaintea lui Dumnezeu să mulţumească pentru roadele primite de la El. O astfel de sărbătoare va fi sărbătorită şi la biserica noastră duminica care vine. Mai mult de o lună în urmă, unul din cititorii portalului Moldova Creștină m-a rugat să dau mai multe explicaţii cu privire la originea acestei sărbători. Aceasta inteţionez să fac în acest articol.

Sărbătoarea Roadelor a fost instituită de Dumnezeu pentru poporul Lui.

Iată ce spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi:

Să ţii sărbătoarea secerişului, a celor dintâi roade din munca ta, din ceea ce vei semăna pe câmp; şi să ţii sărbătoarea strângerii roadelor, la sfârşitul anului, când vei strânge de pe câmp rodul muncii tale. (Exod 23:16)

Dumnezeu nu a fixat o dată specifică pentru celebrarea sărbătorii strângerii roadelor

Dacă pentru alte sărbători sau mai drept spus pentru majoritatea sărbătorilor din Biblie, Dumnezeu a fixat un timp exact când trebuiau să fie sărbătorite, atunci sărbătoarea strângerii roadelor trebuia să fie celebrată atunci când erau strânse toate roadele.

Dumnezeu insistă să celebrăm această sărbătoare

El spune:

Să ţii sărbătoarea săptămânilor, a celor dintâi roade din secerişul grâului şi sărbătoarea strângerii roadelor la sfârşitul anului. (Exod 34:22)

De ce oare a institutuit Dumnezeu această sărbătoare şi cere poporului să o celebreze. Pentru că festivitatea aceasta ne face:

  1. Să realizăm că toate roadele le avem de la Dumnezeu şi sunt o exprimare a bunătăţii, dragostei şi grijii care ne poartă El.
  2. Să administrăm corect roadele, fiind conştienţi că le-am primit de la El.
  3. Să dăm şi noi altora din ele, aşa cum Domnul ni le-a dat nouă.
  4. Să păstrăm o atitudine de recunoştinţă faţă de Dumnezeu în toate zilele vieţii noastre.
  5. Să nu ni se îngâmfe inima, crezând că avem aceste roade doar datorită eforturilor noastre proprii.

Dumnezeu să ne ajute să sărbătorim frumos sărbătoarea strângerii roadelor şi să aducem rod bogat pentru Împărăţia Lui.