Primul profet care a proorocit despre a doua venire a Domnului Isus

Întrebare:

Care este primul profet care a vorbit despre a doua venire a Domnului Isus?

În Biblie sunt multe profeții despre Domnul Isus. Multe din ele se referă la a doua Sa venire pentru instaurarea Împărăției de o mie de ani. Primul profet care a vorbit despre a doua venire a Domnului Isus a fost părintele Iacov. Când era pe patul de moarte, el a chemat la sine pe toți fiii săi și i-a binecuvântat. Când a binecuvântat pe Iuda, a profețit despre a doua venire a Domnului Isus (Șilo) și instaurarea Împărăției de o mie de ani, „când va cârmui neamurile cu un toiag de fier”:

Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Șilo, și de El vor asculta popoarele. (Geneza 49:10)

Despre împlinirea acestei profeții găsim scris la Apocalipsa capitolele 19 și 20.

Dacă doriți să aflați mai multe despre ce au spus profeții în vechime despre Domnul Isus, vă recomand să studiați Evanghelia după Ioan și Epistola către Romani.