Este averea dată de Dumnezeu celor care au un nivel superior în relaţia cu El?

Întrebare:

La ce se referă Isus când zice în Luca 16:11 ,, …cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii”? Cineva a primit ca şi bogăţie avere din partea lui Dumnezeu pentru că a ajuns la un nivel superior de relaţie cu Dumnezeu? Acest nivel ţine de cât de multe porunci împlineşti? 

Cred că este bine pentru început să privim la acest text în contextul lui:

Isus a mai spus ucenicilor Săi: „Un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că-i risipeşte averea. El l-a chemat şi i-a zis: „Ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ţi socoteala de isprăvnicia ta, pentru că nu mai poţi fi ispravnic.” Ispravnicul şi-a zis: „Ce am să fac dacă îmi ia stăpânul isprăvnicia? Să sap, nu pot; să cerşesc, mi-e ruşine. Ştiu ce am să fac, pentru ca, atunci când voi fi scos din isprăvnicie, ei să mă primească în casele lor.” A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său şi a zis celui dintâi: „Cât eşti dator stăpânului meu?” „O sută de măsuri de untdelemn”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul şi şezi degrabă de scrie cincizeci.” Apoi a zis altuia: „Dar tu cât eşti dator?” „O sută de măsuri de grâu”, a răspuns el. Şi i-a zis: „Ia-ţi zapisul şi scrie optzeci.” Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrase înţelept. Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. Şi Eu vă zic: faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine vă va încredinţa adevăratele bogăţii? Şi, dacă n-aţi fost credincioşi în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul, şi va iubi pe celălalt sau va ţine numai la unul, şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.” (Luca 16:1-13)

Se aşteaptă să fim credincioşi în ceea ce am primit

Pilda aceasta a fost spusă ucenicilor, dar au ascultat-o și fariseii, care erau iubitori de bani (priviți versetul următor 14). Nicicum nu a vrut să spună aici Domnul Isus că cine are o relație mai bună cu Dumnezeu are mai multă bogăție sau avere materială. Textul spune că trebuie să fim credincioși în ceea ce am primit și să investim înțelept, pentru a le face bine oamenilor, iar cel mai mare bun este să contribuim la mântuirea lor. Nicicum nu ne învață Biblia că calitatea relației cu Dumnezeu se măsoară după mărimea averilor noastre. Și, cu privire la împlinirea poruncilor, aceasta nu este condiție pentru a realiza o relație superioară cu Dumnezeu, ci tocmai este dovada unei relații frumoase cu Dumnezeu bazată pe dragoste, cum a spus Domnul Isus:

Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

Așa să ne ajute Dumnezeu, să-L iubim pe El și pe Domnul Isus din toată inima și să păzim poruncile Lui nu din interes material, ci din dragoste.