Cum să-ți ajuți soțul să se elibereze din dependența de pornografie?

Întrebare:

Cum poate o soție să-și ajute soțul afectat de pornografie, deși se numește creștin? Aceasta afectează relația lor intimă, și respectiv, și pe soție. Ea se simte înjosită totdeauna pentru că trebuie ”să cerșească” relațiile intime dar și afecțiunea din partea soțului. Înțelegerea acordată, rugăciunea, postul nu lipsesc, dar schimbările nu sunt decât temporare… 

Este foarte tristă situația care se întâmplă în familia dumneavoastre și faptul că soțul, care se crede sau se pretinde creștin, s-a lăsat prins în dependența de pornografie. Faptul că a devenit indiferent în aspect sexual față de dumneavoastre și nu arată afectiune este tocmai una din consecințele dependenței de pornografie în care s-a lăsat prins. Dacă nu interveniți în mod de urgență să vă ajutați soțul, în timpul cel mai apropiat puteți ajunge și la divorț și, ca să dați mai multă crezare cuvintelor mele, vreau să vă menționez că în Noiembrie 2002, la American Academy of Matrimonial Lawyers din Chicago, Illinois a avut loc o intrunire a juriștilor unde s-a discutat despre impactul internetului asupra instituției căsătoriei. Organizația aceasta intrunește 1600 de juriști de top din SUA care sunt specializați în legislația familiei. La intrunirea menționată, 62% din cei 350 de participanți au spus că internetul a fost un factor însemnat în toate procesele de divorț operate de ei în anul 2000. Pe lângă aceasta, în urma unui sondaj efectuat la aceeași întrunire au ieșit în evidență următoarele cifre:

  • 68% din cazuri de divorț au fost cauzate de inițierea relației cu altă persoană prin internet
  • 56% din cazurile de divorț au relatat ca și cauză dependența de pornografie a partenerului sau partenerei
  • 47% din cazurile de divorț au menționat că unul din parteneri petrecea o mare parte din timp navigând pe internet

Toate aceste statistici trebuie să vă alarmeze și pe dumneavoastră și pe toți soții și soțiile partenerii sau partenerele cărora sunt afectați de dependenața de pornografii și să vă determine la acțiune în mod de urgență.

Dependența de pornografie

Deci, cum să vă ajutați soțul să scape de dependența de pornografie?

Vorbiți-i soțului despre păcatul lui

Privitul ponografiilor este un păcat grav și este  adulter conform cuvintelor Domnului Isus Hristos care a spus:

Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:27-28)

Dacă soțul dumneavoastre se pretinde a fi creștin, atunci trebuie să-i spuneți că privitul ponografiilor este o faptă a firii și o nelegiuire de care dacă nu se pocăiește, cu nici un chip nu va moșteni Împărăția lui Dumnezeu, căci este scris:

Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu? Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii, nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreţii nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

Ca și soție a lui, aveți datoria să-l ajutați să se elibereze din acest păcat și o puteți face doar confruntându-l. Încetați să mai fiți „înțelegătoare” tolerând păcatul lui. Da, rugăciunea și postul sunt absolut necesare, dar trebuie să începeți cu confruntarea păcatului lui. Pregătiți-vă bine pentru discuție și azi, sau cel târziu mâine, când se va întoarce de la serviciu să-i solicitați să aveți o discuție. Cel mai bine să ieșiți undeva, ca să nu fie copiii sau alte persoane care să intervină și să vă împiedice să duceți discuția până la urmă. Din moment ce veți fi doar voi doi, să-i vorbiți cu toată hotărârea și să-i spuneți că fapta lui este un păcat grav, este curvie și infidelitate față de dumneavoastre care sunteți soția lui. De asemenea, spuneți-i că păcatul lui îl va împiedica să intre în Împărăția lui Dumnezeu și trebuie să se pocăiască și să se lase de pornografii. Tocmai ca să fiți sigură că se lasă de ele, cereți-i ca să privească computerul doar în prezența dumneavoastră și doar într-un loc văzut din casă, pe unde trec și alți membri ai familiei. Și mai spuneți-i soțului că dacă va mai rămîne în dependența de pornografie, atunci veți fi nevoită să-i comunicați pastorului și să-l confruntați împreună cu el, așa cum ne învață Domnul Isus când zice:

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. (Matei 18:15-17)

Mă rog să aibă efect această atitudine pe care o veți lua față de păcatul soțului dumneavoastre, dar dacă, nu, atunci, așa cum veți promite, așa va trebui să faceți și anume…

Comunicați-i pastorului despre păcatul soțului dumneavoastre

Împreună cu soțul dumneavoastre faceți parte din Biserică care este trupul lui Hristos și ca și mădulare suntem datori să veghem unii asupra altora. De aceea, pentru că sunteți unica care cunoașteți despre acest păcat al soțului și pentru că el nu a dorit să se îndrepte, acum aveți datoria să mergeți la pastor să-i comunicați despre acest păcat al soțului așa ca pastorul să poată interveni mai departe și să-l confrunte în prezența dumneavoastre. Domnul să-i dea soțului o inimă smerită și să-l ajute să se lase de acest mare păcat, căci dacă nu, pastorul va fi nevoit să-i aplice întreaga discipilină bisericească așa cum ne învață Dumnezeu în Sfintele Scripturi.

Rugați-vă și postiți pentru eliberarea soțului din dependența de pornografie

În timp ce aplicați pașii de mai sus, nu încetați să vă rugați și să postiți sistematic ca să lucreze Dumnezeu și să-i aducă o eliberare deplină din acest păcat. Toată Scriptura ne spune că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. De aceea, trebuie să stăruiți în rugăciune și post.

Nu vă lăsați manipulată

S-ar putea să auziți tot felul de învinuiri și soțul să încerce a pune asupra dumneavoastre vina pentru păcatul lui, căci așa obișnuiesc să facă cei care s-au lăsat prinși în dependența de pornografie.

Începeți să studiați Sfintele Scripturi împreună

Propuneți-i soțului să studiați împreună Sfintele Scripturi și mai ales să vă concentrați acum la rezolvarea problemelor lui spirituale. Vă recomand să studiați cursurile de studiu biblic inductiv „Căsătorie fără regrete”, „Sexualitatea din perspectiva Bibliei” și „Ce spune Biblia despre sexualitate?„.

Dumnezeu să vă dea putere, răbdare și hotărâre ca să vă faceți bine partea și să vă ajutați soțul să scape de dependența de pornografie.