Cu ce se deosebesc protestanții de neoprotestanți?

Întrebare:

Afară de botezul pruncilor, practicat de unii, și cel al pocăinței, practicat de alții, care sunt diferențele între bisericile protestante și cele neoprotestante? Escatologia? Sau icoane în biserică? Rugăciunea e spontană sau învățată pe de rost? Ce lucruri nebiblice au rămas nereformate?

La începutul secolului XVI în Elveția și Germania au apărut comunități ale anabaptiștilor (botezați din nou), care afirmau că reformele lui Luter și Calvin nu au fost duse până la urmă, deoarece bisericile protestante au rămas a fi biserici de stat și erau controlate de stat. Spre deosebire de protestanți, neoprotestanții pledează pentru neamestecul statului în activitatea bisericii.

Protestanții au părăsit biserica catolică, find nemulțumumiți de nedreptățile și apăsările care se făceau în ea, dar mai târziu au preluat aceleași metode represive și au folosit aparatul de stat pentru a prigoni pe cei ce gândeau altfel cu privire la mântuire și care înțelegeau altfel Sfintele Scripturi. Bisericile luterană, reformată și anglicană, încă în timpul vieții fondatorilor lor au devenit biserici de stat, tot așa cum erau bisericile catolică și ortodoxă.

Aceasta este deosebirea de bază, dar invit cititorii să adauge la comentarii deosebiri pe care le cunosc sau le-au văzut între bisericile protestante și neoprotestante.