De ce trebuie să păzim tot Cuvântul lui Dumnezeu?

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie păzit în întregime

Pentru că nu înţelegeau esenţa celor scrise în Vechiul Testament, liderilor spirituali din acea vreme li s-a părut că Domnul Isus făcea un atentat la învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul le-a zis:

Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Prorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. (Matei 5:17)

Legea şi Proorocii era termenul din acea vreme care coincide cu ceea ce noi numim Vechiul Testament acum şi include 39 de cărţi canonice, adică insuflate de Dumnezeu. Învăţătura de bază şi scopul central al Vechiului Testament era să fie un îndrumător spre Hristos. De aceea Mântuitorul a spus că a venit să împlinească Legea şi Proorocii, pentru că în El s-au împlinit toate profeţiile şi învăţăturile vestite în Vechiul Testament.

Cărţile Vechiului Testament conţin încă multe profeţii care urmează să fie împlinite în viitor, şi Domnul Isus a spus:

Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. (Mat 5:18)

Iota este o literă a alfabetului ebraic si prin acest exemplu Domnul Isus arată că orice parte din Cuvântul lui Dumnezeu se va împlini aşa cum a fost scrisă.

Aşa că, oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:19)

Fariseii şi Cărturarii au mai adăugat la Cuvântul lui Dumnezeu multe porunci omeneşti şi astfel au lăsat la o parte porunca lui Dumnezeu. De aceea, Isus zice:

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. (Matei 5:20)

Studiezi sistematic Biblia ca să poţi trăi drept şi ca să ai parte de moştenire în Împărăţia cerurilor? Cum ai putea să împlineşti Cuvântul lui Dumnezeu dacă nu-l cunoşti?