De ce sunt interzise relaţiile sexuale în perioada de la logodnă până la nuntă?

Despre relaţiile sexuale în perioada de la logodnă până la nuntă

Căsătoria pământească este imaginea unei relaţii cereşti, aşa cum scrie în Epistola către Efeseni când zice:

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea. (Efeseni 5:22-25)

În orice căsătorie de pe acest pământ, bărbatul este chemat să reflecte caracterul lui Isus Hristos şi femeia să reflecte un comportament care se aşteaptă de la biserica sfinţilor adevăraţi ai lui Dumnezeu. În starea sa actuală, Biserica, adică toţi creştinii de pe acest pământ, sunt tocmai în perioada de la logodnă până la nuntă. În clipa când am încheiat legământ cu Isus, fiecare creştin a întrat în această logodnă cerească, iar Nunta Mielului va fi când va veni El să ne ia. Apostolul Pavel, când i-a avertizat pe Corinteni despre pericolele care îi ameninţau, le-a scris:

Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. (2 Corinteni 11:2)

Fecioara este virgină, adică femeia care nici odată în viaţă nu a întreţinut relaţii sexuale cu vre-un bărbat şi nici cu logodnicul ei. Altfel, nu se mai poate înfăţişa la nuntă ca şi o fecioară curată, din moment ce întreţinut relaţii sexuale înainte de a încheia legământul de căsătorie. Curăţia aceasta este simbolizată la orice nuntă de haina albă a miresei şi Dumnezeu să le ajute pe toate fetele să fie mirese în haine albe cu adevărat, ca să se înfăţişeze şi înaintea mirelui şi înaintea lui Hristos ca şi fecioare curate.