De ce sînt tot mai puțini oameni de încredere?

Întrebare:

De ce s-a ajuns la situația aceasta că oamenii din biserici nu au cui să i se destăinuiască? Nu există relații de încredere cu pastorii?

De ce sînt tot mai puțini oameni de încredere?Îmi pare foarte rău că în biserica dumneavoastră este această situație. Domnul ne-a binecuvîntat mult familia noastră cu un pastor care ne este ca un părinte. Cred că așa ar trebui să fie relația fiecărui membru de biserică cu pastorul lor. Cît privește destăinuirea, nu doar pastorul trebuie să fie de încredere într-o biserică. Mulți creștini cred că doar pastorul trebuie să alerge în dreapta și în stînga și să fie la dispoziția tuturor 24 din 24 ore. Nu este chiar așa! Fiecare membru trebuie să fie un om de încredere și capabil să fie un mentor pentru altul. Mulți creștini azi se simt confortabil cu ziua de duminică doar. De ce? Pentru că …

Creștinii nu vor să fie mentori

Este foarte greu să asculți durerea altora. Aceasta implică multă răbdare. Înseamnă să te implici în viața altora. E mai confortabil să nu o faci, dar nu e bine așa. Un om al lui Dumnezeu își dedică viața pentru alții, are gîndul lui Hristos.

Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gîndul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuş n’a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S’a desbrăcat pe sine însuş şi a luat un chip de rob, făcîndu- Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S’a smerit şi S’a făcut ascultător pînă la moarte, şi încă moarte de cruce. Deaceea şi Dumnezeu L- a înălţat nespus de mult, şi I- a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume; pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pămînt şi de supt pămînt, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. Astfel dar, preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi pînă la capăt mîntuirea voastră, cu frică şi cutremur, nu numai cînd sînt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea.(Filipeni 2:4-12)

Pavel vorbește creștinilor din Filipi, întregii biserici, nu doar unui lider de acolo, mai ales că la sfîrșit folosește expresia: “preaiubiţilor, după cum totdeauna aţi fost ascultători”. Deci, întreaga biserică era activă.

Oamenii de încredere sunt tot mai puțini

Cu părere de rău, mulți creștini nu se destăinuie, pentru că prea puțini sunt cei care pot ține în taină destăinuirea lor. Noi trebuie să fim oameni de încredere.

Şi ce- ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii(2 Timotei 2:2)

Sînt puțini cei de încredere și tot puțini sunt statornici în Cuvînt, capabili să sfătuiască pe alții din Cuvînt. De aceea…

Învață din exemplul altor mentori

În Scripturi sunt așa de multe exemple de mentori, trebuie doar să studiem ca să învățăm de la ei. Vă sfătuiesc să studiați cursul biblic Cum să fii un mentor după voia lui Dumnezeu, scris de un mentor deosebit care a avut un impact și în viața familiei noastre, Mia Oglice.

Mardoheu, care o creștea pe Estera, rămasă orfană, a avut o influență deosebită în viața ei. Estera, acum împărăteasă, urmează cu aceeași acuratețe indicațiile lui Mardoheu.

Estera nu şi- a făcut cunoscut nici poporul, nici naşterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre aceste lucruri. Şi în fiecare zi Mardoheu se ducea şi venea înaintea curţii casei femeilor, ca să afle cum îi merge Esterei şi ce se face cu ea.

Estera nu- şi spusese nici naşterea nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Şi ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atîta scumpătate ca atunci cînd o creştea el.(Estera 2:10-11, 20)

E evident că ea nu și-a pus niciodată întrebarea să asculte sau nu de el, să i se destăinuie sau nu lui. De ce? Pentru că Mardoheu era un om de încredere care și-a înțeles scopul existenței lui.

Dumnezeu să ne ajute să fim oameni de încredere, la care vor veni mulți și se vor destăinui, iar noi îi vom putea ajuta.