De ce să cresc?

Împreună cu biserica studiem Epistola către Evrei. O carte bogată în adevăruri de temelie pentru fiecare creștin. În capitolul 5, autorul se abate de la subiectul preoției Domnului Isus și îi mustră pe destinatari cu privire la starea lor. Îi mustră că sunt încă la etapa de pruncie, când se aștepta deja să fie la statura de om mare. Desigur se referă la starea lor spirituală. Interesant fapt, că atunci când avem copii ne îngrijim foarte minuțios de starea sănătății lor de la primele etape ale vieții pentru că o subdezvoltare în timpul prunciei poate influența starea și creșterea de mai departe a lui ca și adult. Însă, se pune întrebarea: cât suntem de atenți sau cât de mult ne interesează procesul de maturizare spirituală?

Credem în Dumnezeu, dar ce facem mai departe pentru creșterea noastră? De ce să cresc?

Nivelul maturității noastre poate fi apreciat prin disciplina noastră spirituală: studiul Sfintelor Scripturi, rugăciune, post, părtășia cu frații, ajutorarea. Nimic nu ne crește așa cum o face cunoașterea continuă, dorința de a ne desăvârși în Învățătura Domnului Isus!

În epistola către Evrei, autorul este indignat că la etapa actuală trebuie să se întoarcă iar la învățăturile începătoare, ei care deja trebuiau să atingă etapa de învățători!

”Asupra celor de mai sus, avem multe de zis şi lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-aţi făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiţi învăţători, aveţi iarăşi trebuinţă de cineva să vă înveţe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu şi aţi ajuns să aveţi nevoie de lapte, nu de hrană tare Şi oricine nu se hrăneşte decât cu lapte nu este obişnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuinţare, să deosebească binele şi răul.De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos şi să mergem spre cele desăvârşite, fără să mai punem din nou temelia pocăinţei de faptele moarte şi a credinţei în Dumnezeu, învăţătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morţilor şi despre judecata veşnică.” Evrei 5:11-6:2

Deci, chiar și copilăria spirituală este o perioadă scurtă, care trebuie depășită, chiar dacă în această perioadă se pune temelia credinței. Nu rămânem copii. Creștem, ca și în natura noastră fizică- la fel și spiritual. Ne maturizăm, iar de la o persoană matură aștepți fapte vrednice de pocăință și seriozitate în modul de viață. Ca să crești- trebuie să treci de la consumul laptelui- la hrane tari. Dumnezeu ne dă judecată, rațiune pentru a o întrebuința la deosebirea binelui de rău. Se cere un efort continuu din partea noastră, căci cine nu tinde spre maturitate spirituală, nu stă pe loc, ci degradează. Făcând tema de casă la studiul biblic al cărții Evrei, am studiat și referința următoare:

”Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” Efeseni 4:11-15

În acest proces de creștere suntem ajutați de slujitorii pe care i-a pus Dumnezeu peste copiii Săi anume cu scopul ca să-i ajute și să supravegheze acest proces de maturizare. Este o responsabilitate deosebită! De la fiecare dintre noi, se așteaptă un progres, o dezvoltare în slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. De la noi se așteaptă să fim desăvârșiți- echipați până la standardul impus de Dumnezeu: înălțimea staturii plinătății lui Hristos.

Când rămâi copil- plutești încoace și încolo purtat de orice vânt de învățături- de care acum abundă spațiul online. Vedeți, această stare este foarte vulnerabilă. Din această cauză, să iubim Sfintele Scripturi, să le studiem cu scumpătate și să rămânem credincioși Adevărului, astfel să creștem în toate privințele!

Domnul să ne ajute să ne analizăm starea, și să ne dorim mult să creștem la înălțimea plinătății Domnului Isus Hristos!