De ce S-a întrupat Hristos? (7 motive)

7 motive de ce S-a întrupat Hristos

În Betleem, cetatea lui David, ni s-a năsut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Este o mare bucurie pentru noi, toţi creştinii din lumea aceasta să sărbătorim ziua de naştere a Domnului nostru şi, pentru a beneficia deplin de acest eveniment, este bine să ne reamintim de ce Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat venind pentru o perioadă de 33 de ani să locuiască cu noi. De ce s-a întrupat Hristos ?

1. Pentru că suntem lucrarea mâinilor Lui

Evanghelia după Ioan ne spune la început astfel despre Domnul Isus:

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. (Ioan 1:3)

Noi suntem lucrarea mâinilor Lui şi El a venit din dragoste pentru noi, ca să ne aducă darul vieţii veşnice.

2. Să ni-L facă cunoscut pe Dumnezeu

Când ateiştii căutau să ne convingă că nu există Dumnezeu, spuneau că nimeni nu L-a văzut vre-o dată. Nu este mare descoperire. Păcatele noastre pun un zid de despărţire între noi şi Dumnezeu. Totuşi, Dumnezeu poate fi cunoscut şi pentru aceasta a venit Domnul Isus Hristos, cum scrie Apostolul Ioan:

Nimeni n-a văzut vre-o dată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela l-a făcut cunoscut. (Ioan 1:18)

Î-L cunoşti tu pe Dumnezeu? Ai experimentat puterea Lui în viaţa ta?

3. Să ne lumineze pe fiecare

Noi nu avem cunoştinţă de Dumnezeu şi mai ales cunoştinţele necesare pentru mântuirea sufletului nostru. Apropo, mântuire înseamnă eliberare, salvare. Domnul Isus a venit să ne aducă această cunoştinţă, cum scrie în Evanghelie:

Lumina aceasta este adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume. (Ioan 1:9)

Ai aflat tu Calea Mântuirii suficient ca să porneşti pe ea?

4. Să ne aducă harul lui Dumnezeu şi adevărul

În sensul biblic al Cuvântului, har înseamnă dar nemeritat. Darul acesta este iertarea de păcate, dragostea şi viaţa veşnică pe care vine să n-o ofere Dumnezeu prin credinţă în Hristos Isus, aşa cum scrie:

Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har; căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos. (Ioan 1:16-17)

Ai primit harul lui Dumnezeu?

5. Să ridice păcatele noastre

Toţi oamenii sunt păcătoşi şi generaţia noastră nu face excepţie. Domnul Isus a venit ca să fie jertfit pentru păcatele noastre. Când trecea prin apropiere, Ioan Botezătorul i-a îndreptat pe oameni la Isus şi le-a spus:

Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. (Ioan 1:29)

Ai primit iertare pentru păcatele tale? Ai primit eliberare din robia păcatului?

6. Să ne facă copiii lui Dumnezeu

Fiind robii păcatului, noi eram străini şi fără Dumnezeu în lume. Domnul Isus a venit ca să ne facă copiii lui Dumnezeu, prin credinţă în El, aşa cum scrie:

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. (Ioan 1:12-13)

Trăieşti ca un copil al lui Dumnezeu?

7. Să ne boteze cu Duhul Sfânt

Botezul simbolizează o scufundare în urma căreia te identifici cu substanţa în care ai fost scufundat. Prin venirea Sa pe acest pământ, Domnul Isus a făcut posibilă pentru noi primirea Duhului Sfânt, care dă putere fiecărui creştin adevărat să trăiască în sfinţenie, călăuzindu-l spre Împărăţia Cerurilor. Ioan Botezătorul a făcut această mărturisire despre Domnul Isus:

Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” Şi eu am văzut lucrul acest, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. (Ioan 1:33-34)