De ce răul este numit bine și binele rău? 

De multe ori și eu am ajuns să-mi pun întrebarea: de ce răul este prezentat ca și un bine, iar binele ca ceva rău. De aceea am ținut să răspund la întrebarea care a fost plasată pe site-ul Moldova Creștină.  Mai jos puteți să citiți întrebarea propriu-zisă:

Pace! Am o întrebare. De ce în ziua de azi se promovează mai mult răul și oamenilor li se pare bun? Dacă ești corect și faci bine, la toți li se pare suspect. De ce este așa încurcătură?

Răspunsul la această întrebare îl putem găsi foarte clar și bine explicat de apostolul Pavel în epistola sa către Romani. În capitolul 1, după ce Pavel spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și „împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, care înădușe adevărul în nelegiuirea lor.”, la versetul 22 Pavel scrie despre oamenii aceștia astfel:

„S-au fălit că sînt înțelepți, și au înebunit; și au schimbat slava Dumnezelui nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și tîrîtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției, să urmeze poftele inimilor lor; așa că își necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Amin.” (Romani 1:22-25)

Deci, oamenii aceștia mai întâi au înădușit adevărul lui Dumnezeu în inima și mintea lor, apoi s-au fălit că sunt înțelepți. Ceea ce fac ei acum – schimbă adevărul în minciună. Oamenii aceștia cred cu certitudine că sunt înțelepți, dar în realitate au înnebunit. Au respins pe Dumnezeu și din pricina aceasta Domnul i-a lăsat pradă necurăției lor.

„Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase; sînt șoptitori, bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și, măcar că știu hotărîrea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri, sînt vrednici de moarte, totuș, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac.” (Romani 1:28-31)

Fraza care se repetă foarte mult în capitolul 1 este “Dumnezeu i-a lăsat”. Domnul îi lasă pe oamenii aceștia în mintea lor blestemată, nu pentru că nu-i pasă de ei, ci pentru că ei mai întâi L-au lăsat pe Dumnezeu. Acum purtarea lor este rezultatul depărtării de Dumnezeu. Ei nu numai că numesc răul bine, ci ei găsesc de buni pe cei ce fac la fel ca și ei.  Și în aceasta constă și răspunsul la întrebarea dvs. Oamenii care s-au întors împotriva lui Dumnezeu, care înădușă adevărul Lui, nu pot să promoveze adevărul, ci îl schimbă în minciună. Aceasta este natura lor și, din păcate, aceasta este societatea zilelor noastre.  Faptul că acești oameni privesc sceptic la dvs. când faceți binele și sunteți suspectat de lucruri rele, aceasta nu pe dvs. vă caracterizează, ci pe ei. De aceea, continuați să faceți bine, dați voie adevărului lui Dumnezeu să vă călăuzească viața și nu-l înădușiți!

Vă las același îndemn pe care l-a dat Pavel lui Timotei, înainte de moarte:

„Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și pentru arătarea și Împărăția Sa: propovăduiește Cuvîntul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blîndețea și învățătura. Căci va veni vremea cînd oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gîdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea dela adevăr, și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” (2 Timotei 4:1-4)

În vremea aceasta de pe urmă chemarea noastră primară este să propovăduim Cuvântul, la timp și ne la timp, chiar și atunci când oamenii își vor întoarce urechile de la adevăr.

Dumnezeu să ne ajute la aceasta!