De ce partenerul de căsătorie compară tovarășul de viață cu alta de pe stradă?

Întrebare:

De ce partenerii de căsătorie au tendința de a compara tovarășul de viață cu alții/altele de pe stradă? Poate sunt nemulțumiri de diverse tipuri în căsnicie, începînd cu aspectul intim?

Relațiile intime în căsătorie au fost create de Dumnezeu 

Dumnezeu a creat pe bărbat și pe femeie. El a creat relațiile intime și El pune accent pe calitatea relațiilor sexuale între soț și soție. Relațiile intime sunt fundamentul relațiilor dintre soț și soție.  

“Și omul a zis: „Iată în sfîrșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentru că a fost luată din om.“ De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup. Omul și nevasta lui erau amîndoi goi, și nu le era rușine.” (Geneza 2:23-25) 

Dacă soții nu au o relație sexuală frumoasă în căsătorie, problema comparației partenerului de viață cu alții devine una foarte periculoasă care poate duce la divorț. De aceea să privim la câteva sfaturi pe care ni le dă Biblia. 

Împlinește-ți datoria de soț/soție 

Întreținerea relațiilor sexuale în căstorie este datoria soților. Iată ce spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 7:3-6: 

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă. (1 Corinteni 7:3-6)

Partenerii de căsătorie trebuie să-și împlinească datoria de soț/soție unul față de altul și să nu se lipsească de această datorie decât doar prin bun acord pentru post și rugăciune. Când această datorie nu este împlinită în căsătorie, dăm prilej Satanei să ne ispitească. Prin lipsirea partenerului de relațiile intime îi dăm prilej să se gândească la altcineva. Relațiile sexuale nu trebuie să fie folosite pentru a manipula sau răsplăti partenerul de căsătorie, ci pentru satisfacerea plăcerilor sexuale. 

Bucură-te de soția tinereții tale 

Relațiile sexuale în căsătorie au fost create pentru plăcerea soților. Înțeleptul Solomon ne îndeamnă în Proverbe 5:15-19 să găsim satisfacerea sexuală în căsătorie:

Bea apă din fîntîna ta, și din izvoarele puțului tău. Ce, vrei să ți se verse izvoarele afară?Și să-ți curgă rîurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine,și nu pentru străinii de lîngă tine. Izvorul tău să fie binecuvîntat, și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

Relația sexuală este o binecuvântare atunci când te bucuri de ea în cadrul căsătoriei. Soția este o sursă de plăcere, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Fii captivat de dragostea și drăgălășiile ei.

Controlează-ți gândurile  

În Evanghelia după Matei 5:28 Domnul Isus Hristos ne îndeamnă să ne controlăm ochii și să ne păstrăm mintea curată. 

Dar Eu vă spun că ori și cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l dela tine; căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.

Prin controlul informației ce intră prin intermediul inimii păzim inima de preacurvie. Filtrează informația ce intră în minte și nu permite gândurilor imorale să pună stăpânire pe mintea ta, ci fă-le rob ascultării de Hristos. 

Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime, cari se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gînd îl facem rob ascultării de Hristos. (2 Corinteni 10:5)

Păstrează romantismul în căsătorie 

Romantismul începe prin comunicarea celor doi. Comunicarea reflectă relația celor doi. O comunicare bună este exprimată prin cuvinte de dragoste. 

“Spune-mi tu, pe care te iubește inima mea, unde îți paști oile, unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor, și paște-ți iezii lîngă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carăle lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși îți sînt obrajii în mijlocul lănțișoarelor dela gît, și ce frumos îți este gîtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare! Îți vom face deci lănțișoare de aur, cu stropituri de argint. Cît stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspîndește mirosul. Preaiubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir,care se odihnește între țîțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță,din viile din En-Ghedi. Ce frumoasă ești, iubito, uite ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță!” (Cîntarea Cîntărilor 1:7-15)

Romantismul continuă cu creativitate și sacrificare. Relațiile dintre cei doi trebuie să fie creative și nu o rutină. Bucură-te de dragostea partenerului de căsătorie și păstrează relația intimă curată și frumoasă pentru a face fericit pe celălalt.