De ce limbajul Bibliei nu este accesibil tuturor oamenilor?

Întrebare:

Aproape că am terminat de citit Biblia si am o nedumerire. După mine, este clar că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu cel promis încă din Vechiul Testament şi Mântuitorul nostru, însa nu toata lumea poate înţelege înlănţuirea de evenimente şi limbajul aluziv în care e scrisa Biblia.


Răspunsul  meu vreau să-l încep cu o referinţă din Noul Testament unde apostolul Pavel dă un răspuns la această întrebare. El zice:

De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse, nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc, înaintea lui Dumnezeu. Şi, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. (2 Corinteni 4:1-4)

Apostolul indică două pricini pentru care oamenii nu pot înţelege limbajul Bibliei.

Mintea necredincioasă

Sfintele Scripturi sunt acoperite, adică nu pot fi înţelese de către oamenii care au mintea necredincioasă. Credinţa este o condiţie principală ca cineva să-L poată cunoaşte pe Dumnezeu în profunzime. În Epistola către Evrei scrie astfel:

Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută. (Evrei 11:6)

O altă pricină din care oamenii nu pot înţelege mesajul Bibliei este că…

Au fost orbiţi de dumnezeul veacului acestuia

Diavolul este vrăjmaşul sufletelor omeneşti şi vrea să-i ducă pe toţi la pierzare. El profită de necredinţa oamenilor pentru a-i duce pe această cale şi le orbeşte minţile prin toate căile posibile pe care le are la îndemână.  Îmi amintesc acum de cartea lui Dan Brown “Codul Da Vinci”. Aceasta este cea mai obraznică minciună şi manipulare, dar câţi oameni au căutat să cerceteze? Eram şocat într-un timp să văd peste tot oameni care citeau această carte şi luam mesajul ei drept adevăr. De ce oare nimeni din ei nu a căutat să verifice în Biblie cele scrise. Cei mai mulţi nu cunosc Biblia şi nu-şi dau interesul să o cunoască, însă s-au prins imediat la minciuna Satanei şi încă mai şi cred că “sunt la curent cu ultimele şi cele mai veridice informaţii”. Ce înşelăciune.

Lucrurile duhovniceşti trebuiesc judecate duhovniceşte

Ceea ce oamenii numesc limbaj aluziv în Biblie, Dumnezeu numeşte “vorbire duhovnicească” care poate fi înţeleasă doar de cei ce au Duhul lui Dumnezeu.  Iată cum explică Apostolul Pavel de ce unii oameni înţeleg Scripturile şi alţii nu:

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei. Dar, după cum este scris: „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni. Căci „cine a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură?” Noi însă avem gândul lui Hristos. (1 Corinteni 2:7-16)

Astfel, conform celor scrie în versetele de mai sus, nu limbajul Bibliei influenţează înţelegerea mesajului profund al ei, ci faptul dacă omul are Duhul lui Dumnezeu care îl poate călăuzi în tot adevărul.

Înainte să începi a citi Biblia, cere-i lui Dumnezeu să te călăuzească prin Duhul Său ca să poţi înţelege mesajul ei.