De ce Ioiachim este omis din genealogia Domnului Isus în unele traduceri?

Întrebare

La Matei 1:1-17 este descrisă cartea neamurilor Domnului Isus Hristos. În v.17 este scris: “Deci de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; şi de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.” O simplă matematică:14+14+14=42. Dacă numărăm câți împărați sunt arătați în v.2-16, vedem că sunt numai 41. Am verificat textul după Biblia engleză și este același lucru. Însă în Biblia rusă și ucraineană sunt indicați 42. „Greșeala” este în v.11 unde în limba română este scris că Iosia a născut pe Iehonia, iar în limbile rusă și ucraineană este scris că Iosia a născut pe Ioiachim, iar Ioiachim la născut pe Iehonia. La 1 Cronici 3:15-16 este scris: „Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.” Deci, tatăl lui Iehonia este Ioiachim, dar nu Iosia, după cum e arătat în  Matei 1:11 VDCC. Întrebarea mea este de ce în unele traduceri a fost omis Ioiachim din cartea neamurilor Domnului Isus Hristos?

Genealogia Domnului Isus - Matei 1:1-17

Cine este Ioiachim?

Ioiachim este al doilea fiu al lui Iosia și al optsprezecelea împărat al lui Iuda care a domnit 11 ani la Ierusalim. Numele său a fost schimbat de către Faraonul Neco din Eliachim în Ioiachim. 

„Și Faraon Neco a pus împărat pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul tatălui său Iosia și i-a schimbat numele în Ioiachim. A luat pe Ioahaz, care a mers în Egipt și a murit acolo.” (2 Împărați 23:34) 

Ioiachim a făcut ce este rău înaintea Domnului. El s-a răsculat împotriva împăratului Babilonului căruia îi fusese supus trei ani. După Cuvântul Domnului, Ioiachim a fost nimicit, iar în locul său a domnit fiul său Ioiachin. (2 Împărați 24:1-6)

Cine este Iehonia sau Ioiachin? 

În genealogia Domnului Isus “Iehonia” din v.11 este “Ioiachin” despre care iată ce găsim scris în 2 Cronici 36:9-10: 

Ioiachin avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni și zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. În anul următor, împăratul Nebucadnețar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale Casei Domnului.” 

Iehonia nu este fiul lui Iosia, ci este nepotul lui Iosia. Deci Ioiachin sau Iehonia a fost ultimul împărat din Iuda până la captivitatea Babiloniană care a fost dus în robie împreună cu nobilimea poporului Israel. 

Matei 1:11 îl trece la număr pe Iehonia ca a paisprezecelea neam. Potrivit profeției din Ieremia 22:30 Ieconia era lipsit de copii. Prima dată Matei prezintă pe Iehonia ca o persoană blestemată și fără copii. 

“Așa vorbește Domnul: scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci nici unul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie a lui David și să domnească peste Iuda.”

Totuși cu un verset mai sus este scris: “Este un vas disprețuit, sfărâmat acest Iehonia? Este el un lucru, căruia nu-i dai nici un preț? Pentru ce sunt aruncați oare, el și sămânța lui și azvârliți într-o țară, pe care n-o cunosc?” (Ieremia 22:28) 

La 1 Cronici 3:17 sunt prezentați copiii lui Iehonia: “Fii lui Iehonia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel.”

Este posibil ca unul sau mai mulţi din aceştia să-l fi însoţit la Babilon. Iehonia avea 18 ani când a fost dus în captivitate (2 Împărați 24:8). La moartea lui Nebucadneţar, 37 de ani mai târziu, el a fost eliberat din închisoare, ,,a mâncat totdeauna la masa regelui” (2 Împărați 25:29-30), a primit o întreţinere regulată din tezaurul regal şi s-a bucurat de bunăvoinţa regală, în decursul restului vieţii sale (2 Regi 25:27-29).

A doua oară Matei 1:12 prezintă pe Iehonia ca cel ce a născut pe Salatiel. Iată ce spune Ieremia 52:31-34: 

“În al treizeci și șaptelea an al robiei lui Ioiachin, împăratul lui Iuda, în a douăzeci și cincea zi a lunii a douăsprezecea, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în anul întâi al domniei lui, a înălțat capul lui Ioiachin, împăratul lui Iuda și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și i-a așezat sacunul lui de domnie mai presus de scaunul de domnie al împăraților care erau cu el la Babilon. A pus să-i schimbe hainele de temniță și Ioiachin a mâncat totdeauna la masa împăratului în tot timpul vieții sale. Împăratul Babilonului a purtat de grijă necontenit de hrana lui zilnică, până în ziua morții lui, în tot timpul vieții sale.” 

Deci, Matei trece de două ori pe Ioiachin/Iehonia în genealogia Domnului Isus. O dată până la robia Babiloniană și a doua oară două robia Babiloniană.  

De ce a fost omis Ioiachim din genealogia Domnului Isus?

Clar este că Matei nu a fost preocupat de numărarea tuturor generațiilor actuale. În al doilea grup Matei omite patru nume a patru împărați dintre care și Ioiachim. Când Matei a exclus pe cei patru împărați dintre care și Ioiachim a comis cumva o greșeală. Care să fie explicația? Probabil că cea mai bună explicație pentru aceste omiteri selective este că toți acești împărați au fost blestemați din cauza familiei lui Ahab, blestem care s-a răsfrânt până la a treia și a patra generație. (1 Împărați 21:21, 2 Cronici 23:7-9, 24:22-24, 25:14-28).

Ioiachim a fost blestemat pentru neascultarea lui față de Dumnezeu. Iată ce spune Ieremia 36:30-31:

“De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioiachim, împăratul lui Iuda: “Nici unul din ai lui nu va ședea pe scaunul de domnie al lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua și la frig noaptea. Îl voi pedepsi, pe el, sămânța lui și pe slujitorii lui pentru nelegiuirea lor și voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului și peste oamenii lui Iuda, toate nenorocirile cu care i-am amenințat, fără ca ei să fi vrut să Mă asculte!” 

Iehonia a avut și el parte de un astfel de blestem despre care am vorbit mai sus (Ieremia 22:28-30), însă el este inclus în genealogia Domnului Isus, pentru că apare într-un moment istoric foarte important și anume ROBIA BABILONIANĂ. 

Am verifictat traducerile în limba engleză ca ESV, NASB95, NKJV, LEB, NIV cât și în limba greacă și nici una din ele nu conține numele lui Ioiachim așa după cum conține în limba rusă.