De ce există ură între religii?

Întrebare: 

De ce există ura aceasta între religii? Creștin, musulman, budist, evanghelic, toți avem un singur Dumnezeu!!! Este adevărat că în unele țări bărbatul luptă pentru îndobitocirea femeii, dar aceasta nu ține neapărat de religie… Sunt musulmană căsătorită cu un creștin. Pentru că el este un mișel, înseamnă că este vina creștinismului? Dacă el îmi face viața o mizerie, înseamnă că așa scrie în Biblie? Hai să fim serioși… suntem rasiști, invidioși, dar nu are nici o legătură cu religia!!!!


Deoarece am dat deja răspuns cu privire la dreptul soțului creștin asupra soției musulmane, vin acum să răspund la întrebarea de ce există ură între religii? 

Nu ne închinăm toți Aceluiași Dumnezeu

Creștini, musulmani, budiști, ne închinăm noi oare în adevăr aceluiași Dumnezeu ? Nicidecum. Dacă Dumnezeu ar fi autorul oricărei religii, atunci El ar fi mincinos, dar nu este așa. Domnul este Dumnezeu și în El nu există contrazicere. Nu poate Același Dumnezeu de la un secol la altul să-și schimbe învățătura. Tot Vechiul și Noul Testament ne învață că Domnul Isus este de la început Dumnezeu, dar la împlinirea vremii a venit și a luat trup de om ca să moară pentru păcatele omenirii. Cum poate Același Dumnezeu, peste 600 de ani să vină și să ne spună că Isus nu mai este Mântuitorul și Salvatorul lumii, ci doar unul din prooroci? 

Ura între religii există, este o realitate, dar tocmai din pricina că nu toate religiile se închină Aceluiași Dumnezeu, există și ură între ele…

Totuși, să vă atrag atenția asupra unui adevăr important. Din câte cunosc, afară de Creștinism și Iudaism, practic toate religiile afirmă că fiecare ajunge la Dumnezeu din perspectiva religiei sale. Nu contează pînă la urmă, spun ei, din ce religie faci parte, căci toți ne închinăm Aceluiași Dumnezeu. Biblia neagă această învățătură greșită. Domnul Isus a spus clar: “Eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”(Ioan 14:6). Nu mai există o altă altă cale spre Dumnezeu Tatăl decât Domnul Isus Hristos, care S-a întrupat, a murit și a înviat pentru păcatele întregii omeniri.
În așa caz, cineva s-ar putea întreba; dacă creștinismul este unica cale adevărată atunci… 

Are dreptul creștinul să urască alte religii? 

Religia nu este un om, ci este o cale de închinare a unei grupări de oameni. Creștinii nu au dreptul să urască omul ce se închină altei religii, dar trebuie să urască păcatul și căile păcătoase. Dumnezeu, la rândul Său, ne iubește pe fiecare, indiferent de religia noastră, dar urăște păcatul și pornirile păcătoase ale omului. Ca și copii ai lui Dumnezeu trebuie să procedăm la fel. Din păcate, mulți  înțeleg că a iubi înseamnă a tolera păcatul și a fi de acord cu orice învățătură mincinoasă. Dragostea lui Dumnezeu “nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr”(1Corinteni 13:6). Nelegiuirea, în cazul nostru, poate fi o religie falsă, o cale greșită ce nu duce la Dumnezeu, ci în robia Satanei care are ca sfârșit iazul de foc și pucioasă. Cum poți să iubești așa o religie care are așa un sfârșit? De aceea, când poporul Israel avea să intre în Canaan, Moise  i-a avertizat și le-a spus așa:

După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici toate neamurile pe cari le vei izgoni dinaintea ta, dupăce le vei izgoni şi te vei aşeza în ţara lor, vezi să nu te laşi prins în cursă, călcînd pe urmele lor, dupăce vor fi nimicite dinaintea ta. Fereşte-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor şi să zici: „Cum slujeau neamurile acestea dumnezeilor lor? Şi eu vreau să fac la fel. “Tu să nu faci aşa faţă de Domnul, Dumnezeul tău; căci ele slujeau dumnezeilor lor, făcînd toate urîciunile pe cari le urăşte Domnul, şi ele chiar îşi ardeau în foc fiii şi fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. 32 Voi să păziţi şi să împliniţi toate lucrurile pe cari vi le poruncesc eu; să nu adăugaţi nimic la ele, şi să nu scoateţi nimic din ele (Deuteronom 12:29-32)

Religiile false sunt o cursă pentru copiii lui Dumnezeu, de aceea Domnul a interzis poporului Său chiar și să cerceteze despre acele religii. De ce? Pentru că pot fi o cursă. Religia falsă poate să-ți întoarcă privirea de la Dumnezeul Adevărat spre dumnezeii falși despre care Domnul a spus că “sînt o lucrare făcută de mîini omeneşti, de lemn şi de piatră, cari nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănînce, nici să miroasă”(Deuteronom 4:28)

Creștinul poate urî păcatul, o religie falsă, dar nicidecum omul de altă religie. Domnul Isus învață pe toți urmașii Săi astfel: 

“Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi- vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit.” (Matei 5:44-48) 

De ce oamenii de alte religii urăsc creștinii? 

Nu cred că a fost o altă religie mai mult prigonită și urâtă decât creștinismul. Prigoana și ura nu sunt o noutate pentru creștini, căci Domnul Isus ne-a avertizat cu privire la acest lucru, zicând:

“Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sînteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. Aduceţi- vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o:”Robul nu este mai mare decît stăpînul său.”Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis.” (Ioan 15:20-21) 

Creștinismul este unica cale, care schimbă statutul omului din pământesc în ceresc. Atât timp cât omul și religia sa sunt lumești, lumea îl place. În momentul când o persoană alege să urmeze pe Isus, creștinul devine un pericol pentru societatea sa. Știu țări musulmane, unde cel care devine creștin este judecat după același articol din lege după care sunt judecați teroriștii. De altfel, creștinii sunt priviți mai periculoși pentru societate decât chiar teroriștii. De ce atâta ură? Pentru că Domnul Isus a spus că robul nu poate fi mai mare decât Stăpânul său și așa cum L-au prigonit pe El, așa ne vor prigoni și pe noi. 

Dragul meu, creștinismul nu produce ură, ci dragoste. Creștinul este chemat să iubească pe aproapele său, nu să-l urască. Totuși, ca răspuns la dragoste, de cele mai multe ori creștinii sunt urâți de toți. 

Pentru a afla mai multe despre doctrina creștinismlui și închinarea lor, vino cu noi în fiecare joi seara, la orele 18:00, unde vom studia cursul „Trăiește o viață de adevărată închinare„. 

La încheiere, să medităm asupra cuvintelor Scripturii care ne învață așa: 

Dacă zice cineva:„Eu iubesc pe Dumnezeu“, şi urăşte pe fratele său, este un mincinos; căci cine nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu- L vede? Şi aceasta este porunca, pe care o avem dela El: cine iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte şi pe fratele său (1Ioan 4:20-21) 

Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să urâm păcatul, dar să iubim omul păcătos, indiferent de religia sa.