De ce Dumnezeu îngăduie să ţi se fure banii ?

Întrebare: 

Mă ghidez în viaţă după vorba „bine faci bine găseşti”. Am fost protagonista unei întâmplări nefericite, prin care mi s-au furat mulţi bani, nu personali, ci ai firmei, prin spargerea maşinii. Cu două zile înainte i-am dat mamei-soacre nişte bani, pentru că pensia ei este foarte mică, am împrumutat-o pe cumnata mea cu bani să poată pleca în străinătate. Întâmplarea am luat-o ca pe o plată pentru ceva ce nu am făcut cum trebuie. Poate relaţia mea cu Dumnezeu nu este aşa cum trebuie, poate atitudinea mea faţă de bani, nu ştiu. Aş vrea să pot înţelege de ce mi s-a întâmplat din punct de vedere spiritual, a fost o pedeapsă? Ce ştiu este faptul că nu trebuia să umblu cu atâţia bani la mine şi să mă asigur. Vă mulţumesc. 

furt de bani

Îmi pare rău pentru ceea ce vi s-a întâmplat, dar gândiți-vă că…

Greutăţile sunt un motiv pentru a-ţi verifica relaţia cu Dumnezeu 

Citind întrebarea dumneavoastr,  am observat foarte multe întrebări de evaluare, de verificare a relaţiei pe care o aveţi cu Dumnezeu, atitudinea faţă de bani, întrebări pe care poate nu vi le-aţi fi adresat dacă Dumnezeu vă binecuvânta să câştigaţi tot atâţia bani pe cât aţi pierdut. Încercările şi problemele în viaţa noastră întotdeauna au fost îngăduite de Dumnezeu pentru a ne cerceta în lumina lor. Nu este un lucru plăcut să ţi se spargă maşina şi să ţi se fure bani, mai ales bani care nu sunt ai tăi. Dar vreau să nu uitaţi că…

Toate lucrurile lucrează spre bine 

Aşa spune şi Scriptura când zice: 

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. (Romani 8:28-29)

Dacă iubiţi pe Dumnezeu(şi din întrebarea adresată, îmi dau seamă că Îl iubiţi), atunci fiţi sigură că această împrejurare lucrează acum spre binele dumneavoastră. Biblia nu spune că toate lucrurile bune lucrează spre binele nostru. Sub expresia toate intră chiar şi acele lucruri care nouă ne par rele. În planul lui Dumnezeu ele tot spre binele nostru lucrează. De altfel dacă nu era aşa, Dumnezeu nu le-ar fi îngăduit în viaţa noastră nicidecum. El nu face nimic împotriva Sa şi dacă a promis că toate lucrurile lucrează spre bine, atunci “în adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da”; de aceea şi „Amin”, pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu. (2 Corinteni 1:20) 

Nu putem găsi o explicaţie la tot ce îngăduie Dumnezeu în viaţa noastră 

Aşa de mulţi creştini îşi pierd liniştea şi bucuria, pentru că doresc să găsească o explicaţie logică la tot ce li se întâmplă în viaţă. De atâtea ori uităm “Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Şi, în adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Romani 11:34)

Ieri, după ce am predat lecţia a 10-a din cursul “Dumnezeule, exişti ?” unde am studiat capitolele 14-16 din Evanghelia după Ioan, s-a apropiat de mine o soră şi m-a întrebat de ce uneori când se roagă simte fierbinţeală mare în cap? Zice că demult caută răspuns la această întrebare. Cineva i-a dat deja un răspuns. I s-a spus că fierbinţeala aceasta din cap este din cauza că sora nu a fost încă botezată cu Duhul Sfânt şi nu este mântuită încă. Această explicaţie “logică” a făcut-o pe sora dată să se îndoiască de mântuirea ei şi de atunci încolo nu mai are linişte. Unde în Scripturi spune că dacă nu eşti botezat cu Duhul Sfânt ai fierbinţeli în cap atunci când te rogi ? Este fierbinţeala din cap sau lipsa acesteia o dovadă a mântuirii noastre ? Nicidecum!
De atâtea întristări am fi noi privaţi dacă în loc de a găsi o explicaţie la tot ce ni se întâmplă am învăţa să avem încredere în El şi să stăm liniştiţi la umbra aripilor Sale. Înseamnă aceasta să nu ne mai cercetăm în lumina Cuvântului Său ? Nicidecum! Dar atunci când Dumnezeu în înţelepciunea Sa hotărăşte că este mai bine pentru noi să nu ne dea un răspuns imediat, de ce am deveni noi mai înţelepţi ca El, încercând să explicăm neexplicabilul ? 

Bine faci, bine primeşti ?

În întrebarea dumneavoastră se subînţelege că “bine faci, bine primeşti” ar fi o obligaţie a Lui Dumnezeu să nu fi îngăduit ca banii să vă fie furaţi. Vreau să vă atrag atenţia asupra unui adevăr foarte important. Spuneţi că înainte de incident aţi dat bani mamei şi apoi cumnatei. Menţionând aceasta, îmi arată că aţi avut aşteptări ca Dumnezeu să vă dea înapoi. În aşa caz, motivul ajutorului dumneavoastră nu a fost unul bun. Motivul dărniciei trebuie să fie dragostea de aproape şi nu dorinţa de a ne îmbogăţi mai mult. Cineva mi-a spus că la ei în biserică un frate se ruga astfel: 

“Doamne, zeciuiala Ţi-am dat, dărnicie am făcut, dar nu am primit nimic înapoi. Eu n-am înţeles, Doamne, unde sunt banii mei ? Ce ai făcut cu banii mei ? Dacă eu am dat, de ce nu-mi dai înapoi ?” 

Scriptura a răspuns deja la o astfel de rugăciune, când a zis: 

Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:35-36)

Dacă putem să ajutăm pe cineva, aceasta este doar pentru că El ne-a dat mai întâi. Şi toate acestea trebuie făcute cu o înțelegere deplină că tot ce suntem şi tot ce avem este din El, prin El şi pentru El. Motivul dărniciei noastre nu trebuie să fie aşteptarea de a primi mai mult înapoi, ci de a da slavă Lui Dumnezeu! 

Domnul a dat şi Domnul a luat 

Vă îndemn să aveţi aceeaşi atitudine pe care a avut-o şi Iov, cel mai bogat om al timpurilor sale, dar care a pierdut nu numai averile, dar şi copiii. Când Dumnezeu a îngăduit lui Satan să-i ia totul lui Iov, Satana aştepta cu nerăbdare ca Iov să-L blesteme pe Dumnezeu în faţă. Răspunsul , însă, a fost aceasta: 

 Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat şi Domnul a luat – binecuvântat fie Numele Domnului!” În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc şi n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui Dumnezeu. (Iov 1:21-22)

Fie că pierdem sau câştigăm averi, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să nu păcătuim deloc, ci să dăm slavă Lui pentru tot ce face în vieţile noastre! Amin.