De ce creştinii urmează doar pe Isus?

Motivele pentru care creştinii Îl urmează doar pe Isus - care sunt ele?Întrebare:

De ce creştinii urmează doar pe Isus, dar nu şi pe ceilalţi profeţi care au fost după El sau înaintea Lui? Pe ce bază alegem pe cine să urmăm?

Care sunt motivele pentru care creştinii Îl urmează doar pe Isus ? Pentru că:

Isus Hristos este singurul Mântuitor

Când apostolii Petru şi Ioan stăteau în faţa Soborului în Ierusalim şi erau judecaţi, Petru a spus despre Domnul Isus Hristos:

„În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele Apostolilor 4:12)

Mântuire înseamnă salvare de la pierzarea veşnică, eliberare de sub pedeapsa păcatelor care ne apasă. Isus Hristos este singura persoană prin care putem fi mântuiţi. Afară de El nu există NIMENI. Nici un profet care a fost înainte sau după Isus nu pot realiza mântuirea sufletului nostru şi nu se pot aduce pe ei înşişi plată pentru păcatele nici a lor măcar, cu atât mai mult a întregii omeniri.

Isus Hristos este singura cale spre Dumnezeu

Domnul Isus a spus odată apostolului Toma, în prezenţa celorlalţi apostoli, următoarele cuvinte:

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ev. Ioan 14:6)

Profeţii care au fost înainte de Isus Hristos şi după El, au îndreptat pe oameni la Dumnezeu, dar nimeni din ei nu fost împuternicit să spună aceste cuvinte, pentru că nimeni din ei n-a fost ceea ce este Isus – calea adevărul şi viaţa. Hristos este unica cale spre Dumnezeu.

Dumnezeu a dat o dovadă incontestabilă despre Hristos

Când le vorbea filosofilor adunaţi în Areopagul din Atena, Apostolul Pavel le-a spus:

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi (Faptele Apostolilor 17:30-31)

Proorocii vesteau despre Hristos

Iată ce spune Apostolul Petru despre profeţii adevăraţi care au fost înainte de Hristos:

Proorocii, care au proorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. (1 Petru 1:10-11)

Profeţii adevăraţi totdeauna au arătat oamenilor Calea Mântuirii şi pentru că Isus este unicul Mântuitor, au arătat spre Isus ca noi să-L urmăm şi să fim mântuiţi.

Ai primit tu iertarea păcatelor şi darul vieţii veşnice? Dacă nu, vino la Isus Hristos din toată inima pentru că nu este alt nume dat oamenilor sub ceruri în care să putem fi mântuiţi.