Cine este Isus Hristos

Cine este Isus Hristos? Este Isus Hristos Dumnezeu? Este Isus Hristos Dumnezeu așa cum este Dumnezeu Tatăl? Cine este Isus în raport cu Dumnezeu Tatăl?

Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu. Isus Hristos este veșnic. Evanghelia după Ioan așa începe:

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. (Ioan 1:1-2)

Cuvântul este Isus Hristos. Despre Domnul Isus Hristos vorbește Evanghelia după Ioan. La început era Cuvântul, adică era Isus și Isus era cu Dumnezeu și Isus era Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin Isus Hristos, și fără Isus Hristos n-a fost făcut niciun lucru.

Domnul Isus S-a întrupat, a luat trup omenesc, ca să ne mântuiască. S-a făcut asemenea oamenilor ca să poată aduce o jertfă desăvârșită pentru păcatele noastre, să plătească plata păcatelor noastre și noi să fim mântuiți. A fost răstignit, a murit și moartea a fost confirmată. A treia zi a înviat, apoi, peste 40 de zile S-a înălțat la cer. Acum ne pregătește un loc acolo sus și noi Îl așteptăm să vină ca să ne ia la El, să fim pentru veșnicie cu El.

Când S-a născut Isus Hristos? Când Și-a început existența?

În Evanghelia după Ioan este scris ”la început era Cuvântul”. Deci, la început ERA Isus. Domnul Isus nu are un început. Dumnezeu n-are început, este veșnic. Dumnezeu nu are început și nu are sfârșit. Domnul Isus Hristos nu are început și nu are sfârșit. Domnul Isus Hristos este veșnic.

A fost o zi când a luat trup de om, ziua când S-a născut, pe care o sărbătorim la Crăciun. Dar această zi nu este începutul Lui, ci întruparea Lui, după cum este scris: ”Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr”.

În Filipeni la capitolul 2, scrie astfel:

Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. (Filipeni 2:5-7)

Domnul S-a dezbrăcat pe Sine și a luat un chip de rob și aceasta nu înseamnă că a lăsat natura dumnezeiască. Fiind Dumnezeu, a luat trup de om, S-a făcut asemenea oamenilor și la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. La cruce a plătit prețul pentru păcatele omenirii.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:9-11)

Toți vor ajunge să recunoască divinitatea Lui într-o zi când Îl vor vedea în măreția Lui, și cei care recunosc divinitatea Lui acum și cei care încă nu recunosc divinitatea Lui. Creștinii cred în divinitatea Domnului Isus Hristos, cred că El este Dumnezeu. Există și erezii, culte diferite care neagă divinitatea Domnului Isus Hristos, cum ar fi martorii lui Iehova sau mormonii. Ei nu acceptă divinitatea Domnului Isus Hristos. Există și religii care nu acceptă divinitatea Domnului Isus. Islamul, de exemplu. În islam Domnul Isus este acceptat ca și profet, mai mult nimic. Nu este acceptat ca și Dumnezeu. Alte religii zic ceva despre El, Îl recunosc, dar nu recunosc divinitatea Lui. Biblia spune că, într-o zi, absolut toți cei din cer, de pe pământ și de sub pământ, adică din Locuința Morților, toți absolut vor recunoaște că El este Dumnezeu, toți vor recunoaște divinitatea Lui.

Este scris în Biblie clar, negru pe alb, că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu precum Tatăl este Dumnezeu?

La Coloseni, în capitolul 2 versetul 9, scrie așa: ”Căci în El (Domnul Isus) locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii”. Într-un alt text, Însuși Dummnezeu Îl numește Dumnezeu:

După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin prooroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, (…) pe când Fiului I-a zis: ”Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate: Tu ai iubit neprihănirea și urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi. (Evrei 1:1-3, 9)

Domnul Isus este Creatorul. Prin Domnul Isus Hristos, Dumnezeu a făcut și veacurile. El, Domnul Isus, este oglindirea slavei și întipărirea ființei lui Dumnezeu. El ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui. El a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte.

Când spune ”Tu ai iubit neprihănirea”, adresarea este vorbirea directă a lui Dumnezeu. Dumnezeu Se adresează Domnului Isus Hristos și Dumnezeu Îi spune: ”Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule…”. Dumnezeu Îl numește Dumnezeu.

Unii spun că Isus Hristos este un Dumnezeu, dar nu este egal cu Tatăl. Tatăl are o dumnezeire mai mare decât Domnul Isus Hristos?

Nu ne învață Biblia că există o dumnezeire mai mare și o dumnezeire mai mică. Domnul Isus Hristos este numit Dumnezeu. Însuși Dumnezeu așa Îl numește. În Domnul Isus locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii, nu o parte, nu o bucățică, ci toată plinătatea Dumnezeirii.

Este Domnul Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl aceeași persoană?

Nu. Este aceeași ființă, dar sunt persoane diferite. Domnul Isus Hristos și Tatăl sunt persoane diferite. Domnul Isus are persoana Sa, Dumnezeu Tatăl are persoana Sa și Duhul Sfânt are persoana Sa. Ei fiind trei persoane și o singură ființă: Dumnezeu.

Este Domnul Isus Dumnezeu Atotputernic?

Bineînțeles, da. El singur S-a smerit pe Sine Însuși. Formularea de la Filipeni este la diateza reflexivă. El S-a smerit, S-a dezbrăcat pe Sine, având chipul lui Dumnezeu, El n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuși. Domnul Isus Hristos din dragoste pentru noi a făcut aceasta. El S-a dezbrăcat pe Sine și a luat chip de rob. El S-a făcut pe Sine ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, iar Dumnezeu Tatăl L-a înălțat nespus de mult, cu Numele care este mai presus de orice nume, pentru că în Numele Lui orice genunchi se va pleca.

A fost Hristos un înger înainte de creare?

Nu. Capitolul întâi din Epistola către Evrei face clară diferența dintre îngeri și Domnul Isus Hristos. Au natură total diferită.

El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis El vreodată: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut”? Şi iarăşi: „Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu”? Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel Întâi Născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!” Şi despre îngeri zice: „Din vânturi face îngeri ai Lui, şi dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui”; pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate. (Evrei 1:3-8)

Îngerii sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu, este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei lui Dumnezeu.

Cine este Domnul Isus Hristos pentru mine personal?

Domnul Isus Hristos este Mântuitorul meu. Domnul Isus este viața mea. Eu L-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos personal când aveam vârsta de 20 de ani. În copilărie am auzit despre Domnul Isus Hristos, dar foarte puțin am cunoscut despre El. Când am mers la școală mi-au spus că este un personaj mitologic și am crezut ce mi-au spus la școală. La universitate pentru prima dată am luat Biblia în mână și am început să citesc. Am rămas foarte impresionat de ceea ce citeam în Noul Testament. Am văzut filmul „Viața lui Isus” și am rămas adânc impresionat de film. Am citit Biblia, dar mi se părea o învățătură imposibilă, foarte îndepărtată. Atunci încă nu înțelegeam că El este Fiul lui Dumnezeu. Când am crezut în Domnul Isus Hristos, când am acceptat că El este Fiul lui Dumnezeu, și am ales să urmez învățătura Lui în toate, să mă fac ucenicul Lui, Dumnezeu a făcut cea mai mare transformare în viața mea. Viața mea a luat cu totul altă direcție. Viața mea a devenit plină de sens. Domnul Isus este Domnul meu. El este viața mea acum. Trăiesc pentru El și abia aștept să fiu cu El. Cu Domnul Isus voi petrece veșnicia.

Un studiu biblic în care să învățați despre Domnul Isus Hristos:

Studiul biblic inductiv al Evangheliei după Ioan, intitulat ”Dumnezeule, exiști?”, este un curs conceput pentru o persoană care niciodată n-a studiat Biblia și nu știe cum să studieze Biblia. Veți studia întreaga Evanghelie după Ioan și veți învăța cum să studiați Biblia de sine stătător ca să înțelegi și să pătrunzi sensul textului biblic. În Evanghelia după Ioan Domnul Isus este prezentat ca Dumnezeu. Divinitatea Domnului Isus Hristos este prezentată pe larg. Vă recomand și studiul epistolei către Evrei, în care se studiază divinitatea Domnului Isus Hristos.

Un sfat pentru cei care încă nu Îl cunosc pe Domnul Isus Hristos:

Începe azi să-L urmezi pe Domnul Isus Hristos. Nu mai aștepta. Caută să-L cunoști pe Domnul Isus Hristos și să te apropii de El, pentru că nu este dat oamenilor un alt nume sub cer prin care pot fi mântuiți. Domnul Isus este calea, adevărul și viața. Și nimeni nu poate veni la Dumnezeu Tatăl, nimeni nu poate ajunge la viața veșnică, decât prin Domnul Isus Hristos. Dacă cineva nu-L acceptă pe Domnul Isus Hristos, nu va vedea viață veșnică, ci va merge în pierzarea iadului, va merge în locuința morților unde va aștepta judecata cea mare și de acolo va merge în iazul de foc și de pucioasă. Trist va fi pentru cei care Îl resping pe Domnul Isus Hristos. Domnul Isus Hristos Și-a dat viața pentru ei, iar ei Îl resping. Grăbiți-vă să Îl primiți pe Domnul Isus Hristos în inimă. Credeți din toată inima în El! Apoi, după porunca Lui, botezați-vă, alipiți-vă de Biserică și începeți să cerecetați Sfintele Scripturi și să trăiți așa cum este scris în Sfintele Scripturi ca toți împreună într-o zi, la răpire, să ne întâlnim sus pe norii cerului cu Domnul nostru și de acolo mai departe să fim numai cu El în slavă.

Vă recomand să priviți și această emisiune: