De ce cei doi drumeți nu L-au cunoscut pe Isus Hristos?

 Întrebare:

De ce cei doi drumeți nu L-au cunoscut pe Isus Hristos?

pe drumul Emausului

În Evanghelia după Luca 24:13 găsim scris că în prima zi a săptămânii, în ziua învierii Domnului Isus Hristos, doi ucenici, Petru și Cleopa, se duceau la un sat, numit Emaus, ce era la o depărtare de două ore de mers pe jos. Pe drum, fiind încă sub impresiile şi sub atmosfera celor întâmplate cu Domnul Isus în zilele ce trecuse, vorbeau între ei aşa cum le spusese El Însuşi: „Hristosul trebuie să fie dat în mâinile păcătoşilor, să fie răstignit şi a treia zi să învieze”. Pe cînd vorbeau ei Domnul Isus S-a apropiat de ei şi mergea pe drum împreuna cu ei. Dar culmea culmilor, ei nu L-au cunoscut, ochii lor erau împiedicaţi. Cuvîntul împiedicaţi, din limba greacă, ecratunto, înseamnă a continua să fii închis pentru ceva, din context închişi pentru a-L cunoaşte pe Domnul Isus. 

Oare de ce n-au fost în stare ucenicii Domnului Isus să-L recunoască pe Domnul Isusl? Însuși Domnul Isus menționează cauza și problema ucenicilor: 

“Atunci Isus le-a zis: “O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, și să intre în slava Sa?” 

Necredința, îngrijorarile si problemele noastre ne încurcă să-L vedem pe Domnul şi Mîntuitorul nostru. Și după ce le-a explicat Scripturile, ei tot n-au fost în stare să-L recunoască. Ce este frumos la Domnul Isus e că nu dă buzna în viața noastră, ci așteaptă să-L invităm noi. 

“Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.” 

O altă cauză de ce ucenicii nu au fost în stare să-L recunoască pe Domnul Isus este că înfățișarea feței Lui s-a schimbat ca atunci când S-a urcat pe munte cu ucenicii să se roage: 

“Cam la opt zile după cuvintele acestea, Isus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, și S-a suit pe munte să Se roage. Pe când Se ruga, I S-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea I s-a făcut albă strălucitoare.” (Luca 9:28-29)

Domnul Isus a murit și a înviat din morți ca să ne dea o viață nouă: “Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.” 

Dumnezeu să ne ajute să-L cunoaștem personal pe Domnul Isus Hristos și să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și care ne poate împiedica să-L vedem și cunoaștem pe Hristos.