Bătut, scuipat și umilit…pentru mine și tine.

Studiez cursul biblic „Descoperă de ce a murit și a înviat Isus”, un studiu al capitolelor 14-16 din Evanghelia după Marcu. E ziua în care îmi amintesc despre suferințele pe care Mântuitorul meu le-a purtat în trupul Lui.

Vă amintiți de episodul din grădina Ghetsimani, când Domnul Isus îi îndemna pe ucenicii Săi să vegheze și să se roage ca să nu cadă în ispită. El știa că se apropie clipa când urma să fie dat pe mâna păcătoșilor. Și așa s-a și întâmplat…

Imediat, după acel episod, Iuda Iscarioteanul a venit cu o gloată de tâlhari înărmați cu săbii și ciomege, ca să-L prindă pe Isus și să-L ducă în casa marelui preot Caifa. Iuda L-a trădat cu multe sărutări. „Cînd a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Isus, și I-a zis: „Învățătorule! Și L-a sărutat mult”(Marcu 14:45). De frica morții, s-au împrăștiat și cei 11 ucenici care erau cu El, care mai ieri se dădeau mari și tari că vor fi gata să-Și dea viața pentru El.

Omenește vorbind, Domnul Isus rămăsese singur în fața încercării, fără de nicio susținere din partea celor în care Și-a investit 3 ani din viață.

În casa lui Caifa el a fost osândit la moarte de către toți liderii religioși de pe vremea Lui, fiind învinuit de hulă pentru faptul că spunea că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. A urmat batjocura și umilința…

„Și unii au început să-L scuipe, să-I acopere fața, să-L bată cu pumnii, și să-I zică: „Proorocește!”. Iar aprozii L-au primit în palme.” Marcu 14:65

Proorocul Isaia a proorocit despre suferințele Domnului Isus și le-a descris astfel:

„Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.” Isaia 53:3

Stau și mă gândesc ce preț mare a plătit Domnul Isus pentru păcatele fiecăruia dintre noi. El, care era sfânt și fără păcat, a suferit din partea păcătoșilor un dispreț atât de mare. O dragoste care nu încape în mintea mea. Tocmai pentru că m-a iubit și S-a jertfit pentru păcatele mele, am crezut în El în urmă cu 19 ani și am luat decizia să-L urmez pentru tot restul vieții. Și nu regret nici o clipă pentru această decizie..

Dar cum răspunzi tu la dragostea lui Dumnezeu? N-ai vrea și tu să primești iertarea de păcate și să te hotărăști să-L urmezi și să-i devii ucenic? Accesează această pagină și roagă-te împreună cu noi ca să-L primești pe Domnul Isus în inima ta.

Dumnezeu să te binecuvânteze!