Darul Luminii Veșnice

Sărbătorile de iarnă se asociază cu multă lumină, cu ghirlande, decorațiuni cu multă strălucire. În ultimul timp suntem tentați să ne salutăm și să ne urăm ”Sărbători fericite” și ”Crăciun luminos” ! Dar câți zac în întuneric chiar dacă casa le este luminată cu mii de luminițe și lumânări…

Motivul Crăciunului este Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Prorocul Isaia a descris cu sute de ani înainte de acest eveniment – darul Luminii veșnice pe care l-a primit omenirea prin Domnul Isus! Orice suflet aflat în întunericul păcatului poate primi această lumină prin credință, absolut gratuit!

”Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare o lumină.” Isaia 9:2

Același lucru îl vedem împlinindu-se în Noul Testament. Când L-au adus la Templu, Maria și Iosif au întâlnit pe Simeon care a rostit o prorocie cu privire la Pruncul Isus:

”Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis: „Acum, slobozeşte în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău. Căci au văzut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o să fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului Tău Israel.” Luca 2:28-32

Domnul Isus este lumina care alungă întunericul păcatului și bezna în care sunt cufundați oamenii din cauza neascultării și al firii pământești. Evanghelistul Ioan explică cum Lumina a venit ca să lumineze lumea:

”La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.” Ioan 1:1-5,9

De Crăciun, creștinii adevărați sărbătoresc îndurarea și mila lui Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său în lume ca să lumineze pe orice om. Noi am primit această lumină și am devenit fii ai Luminii.

”Cine este acest Fiu al omului?” Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul: cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în lumină, ca să fiţi fii ai luminii.” Ioan 12:34-36

Ai tu această lumină? Ai primit pe Pruncul Isus pe care Îl sărbătorim de Crăciun ca Rege și Domn în viața ta? Lumina care să lumineze pentru totdeauna viața ta!  Isus le-a vorbit din nou şi a zis:

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.” Ioan 8:12

Dacă nu ai crezut în Dumnezeirea Domnului Isus, dar și în Întruparea lui miraculoasă- atunci rămâi în întuneric și ești fiu al întunericului. Darul cel mai prețios l-am primit într-o iesle, în umilință- ca fiecare din noi să aibă parte de lumina veșnică prin credință în Singurul Fiu al lui Dumnezeu, Fiul care ne-a fost dat ca să ridice păcatul lumii și să aducă răscumpărare! Sărbătorește corect Crăciunul- pe Domnul Isus- Lumina care a biruit întunericul.