Dacă Eva nu ar fi mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului…

Întrebare:

Dacă Eva nu mânca din pomul vieții, noi mai eram pe pământ?

Presupun că cititorul a avut în vedere pomul cunoștinței binelui și răului, despre care Dumnezeu le-a spus să nu mănânce, căci în ziua în care vor mânca, negreșit vor muri. Unii sunt de părerea că pomul cunoștinței binelui și răului simbolizează relația intimă și, respectiv, rodul din care au mâncat Adam și Eva este relația intimă. Bazat pe așa o interpretare apare întrebarea: dacă Eva nu ar fi mâncat din cunoștinței binelui și răului, s-ar mai fi înmulțit oamenii pe pământ așa cum vedem acum?

Acest concept despre pomul cunoștinței binelui și răului este greșit.

Relația intimă intra în planul lui Dumnezeu de la început

Binecuvântarea dată de Dumnezeu omului la creare nu putea fi realizată fără întreținerea relațiilor intime.

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. (Geneza 1:27-28)

Această binecuvântare, care implică și o responsabilitate din partea omului, nu putea fi realizată fără întreținerea relațiilor intime: ei nu ar fi putut să se înmulțească și să umple pământul.

Dumnezeu nu interzice relațiile intime, ci stabilește limite

Faptul că Dumnezeu stabilește reguli pentru comportamentul sexual arată că El nu este împotriva relațiilor intime:

Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Deci, chiar dacă Eva nu ar fi mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, oamenii s-ar fi înmulțit pe pământ, fiindcă aceasta este binecuvântarea pe care au primit-o de la Dumnezeu: să crească, să se înmulțească și să umple pământul.