Ce semnifică pomul cunoştinţei binelui şi răului şi pomul vieţii?

Întrebare:

Ce semnifică pomul cunoștinței binelui și răului din care primii oameni au mâncat? Dar cel al vieții veșnice?

Aceşti doi pomi semnifică exact ceea ce scrie în Biblie. Când scrie despre ei Dumnezeu nu foloseşte vorbire simbolică sau figuri de stil.

Pomul cunoştinţei binelui şi răului

Când i-a vorbit prima dată omului despre pomul cunoştinţei binelui şi răului…

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.” (Geneza 2:16-17)

La creare atât bărbatul cât şi femeia au fost avertizaţi despre Dumnezeu despre existenţa răului prin porunca să nu mănânce din acest pom al cunoştinţei binelui şi răului, dar atunci când ei singuri au mâncat din el, răul a devenit parte a naturii lor, natura lor a fost afectată de rău. Iată care au fost consecinţele imediate ale acestei cunoaşteri a răului:

Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?” El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.” Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” (Geneza 3:7-12)

După ce a mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului natura omului a fost afectată de păcat şi aceasta imediat s-a manifestat astfel:

  • Bărbatul şi nevasta lui au văzut că erau goi, adică au văzut ceva rău în aceasta, pentru că privitul unei persoane goale, fără haine, le ridica în minte gânduri pe care nu le-au avut alt altă dată chiar dacă acesta era soţul sau soţia. Tragedia este că, Adam şi Eva, fiind soţ şi soţie, au ajuns să vadă ca şi ceva rău sexualitatea proprie şi a partenerului în cadrul căsătoriei.
  • Bărbatul şi nevasta lui au început să se ascundă de Dumnezeu din frică.
  • Bărbatul şi nevasta au început să dea vina pe altcineva atunci când trebuiau să-şi recunoască singuri vina.

Pomul vieţii

Pomul vieţii a fost pus de Dumnezeu în grădina Edenului ca oamenii mâncând din el să trăiască veşnic. Lor nu le-a fost interzis iniţial să mănânce din acest pom, dar din moment ce au mâncat din pomul cunoştinţei răului şi binelui şi natura lor a devenit păcătoasă…

Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii. (Geneza 3:22-24)

Pomul vieţii este pentru întreţinerea vieţii veşnice şi la acest pom vor avea acces în viitor doar cei ale căror păcate au fost spălate prin sângele Domnului Isus Hristos, aşa cum este  scris:

Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate! (Apocalipsa 22:14)

Dacă nu ai întrat încă în Noul Legământ, grăbeşte-te să crezi din toată inima în Domnul Isus Hristos şi să devii ucenicul Lui ca să ai şi tu parte de pomul vieţii.