Cuvântul lui Dumnezeu pentru poliţiştii care aplică torturi

Ce spune Dumnezeu polițiștilor care maltratează arestații?

Ce spune Dumnezeu polițiștilor care maltratează arestații? Adresez acest mesaj poliţiştilor care şi-au permis să dea sau să execute ordine să fie maltrataţi şi torturaţi copiii şi tinerii naţiunii noastre în timpul şi după evenimentele din 6-7 aprilie 2009. Suntem îngroziţi de mărturiile auzite de la cei care au fost arestaţi zilele trecute despre torturile bestiale la care au fost supuşi de voi sau de colegii voştri fără să le fie dovedită vina, dar cei mai mulţi, se pare că, fără să aibă vre-o vină. Acum mi-a telefonat o creştină şi mi-a spus că fratele ei a fost bătut groaznic la oprire, apoi luat de voi sau de colegii voştri şi acolo a fost bătut aşa încât a ieşit cu mâna ruptă şi cu o hematomă mare care necesită să fie operată de urgenţă. Ce credeţi voi sau colegii voştri care săvârşesc aceste nelegiuiri? Că nu vă vede nimeni? Poate vă gândiţi că după ce a căzut Uniunea Sovietică nici un criminal nu şi-a luat pedeapsa şi aceasta vă încurajează să faceţi răul fără să vă aşteptaţi la consecinţe? Să nu vă înşelaţi. Chiar dacă nu sunt mulţi oamenii care au văzut, sau chiar dacă au fost făcute atât de iscusit nelegiuirile voastre ca să nu fie martori, este un Martor Credincios care priveşte acum din ceruri şi care nu va întârzia să aducă la îndeplinire judecăţile Lui asupra voastră şi a copiilor voştri tot aşa cum îşi aduce acum la îndeplinire judecăţile Lui asupra acestei naţiuni care se joacă „de-a credinţa”.

Nu necinstiţi slujba primită de la Dumnezeu

Când defineşte slujba voastră de poliţişti, Dumnezeu spune:

El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. (Romani 13:4)

Ce aţi făcut voi din slujba frumoasă pe care v-a încredinţat-o Dumnezeu ca să ne protejaţi de cei răi? În loc să căutaţi criminalii adevăraţi care au pricinuit această mare nenorocire, voi prindeţi oameni nevinovaţi şi vă bateţi joc de ei înainte ca să le cercetaţi vina. Dumnezeu va dat armele şi autoritatea ca să ne protejaţi şi să ne faceţi bine, pe când voi vă bateţi joc de copiii noştri. Noi credeam că avem în voi bărbaţi ai neamului care să ne protejeze. După ce unii din colegii voştri au vărsat sânge ca să păstreze integritatea ţării, acum aţi ales să vărsaţi sângele celor nevinovaţi şi să umiliţi pe copiii fraţilor şi surorilor voastre?

Nu intimidaţi şi nu învinuiţi pe nedrept

Când Ioan Botezătorul propovăduia mulţimilor şi-i chema la pocăinţă, Biblia spune că:

Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: „Dar noi ce trebuie să facem?” El le-a răspuns: „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile voastre.” (Luca 3:14)

Ostaşii din acea vreme erau soldaţii romani care au fost lăsaţi în Iudea să îndeplinească rolul de poliţie. Ei îşi băteau joc de Evrei, dar, totuşi, erau printre aceştia şi oameni care aveau frică de Dumnezeu şi căutau mântuirea. Ioan Botezătorul le-a spus să nu fie din cei care nu se mulţumesc cu lefurile lor şi învinuiau pe nedrept ca să poată stoarce de la oameni ce doreau prin ameninţări. Oare aţi ajuns voi mai răi de cât acei ostaşi romani, încât să vă bateţi joc de copiii fraţilor şi surorile voastre? Cum aţi putut să schingiuiţi pe tinerii a căror vină nu era dovedită încă? Voi aţi nenorocit pe mamele voastre, care nu şi-ar mai dori să trăiască pe pământul acesta, dacă ar şti ce aţi făcut şi ce faceţi voi în aceste zile.

Nu călcaţi în picioare chipul şi asemănarea lui Dumnezeu

Chiar şi atunci când se aplicau loviturile pentru a pedepsi pe cel vinovat, Dumnezeu a cerut să fie respectată onoarea celui vinovat, pentru că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa. Una din poruncile lăsate de Dumnezeu spune:

Când doi oameni vor avea o ceartă între ei şi se vor înfăţişa înaintea judecăţii ca să fie judecaţi, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ şi să-i dea, în faţa lui, un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinii lui. Să nu pună să-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. (Deuteronom 25:1-3)

Pedeapsa aceasta se aplica doar în prezenţa judecătorului şi doar după ce vina cuiva era dovedită. Cum voi, care vă credeţi creştini, aţi fost în stare să vă bateţi joc aşa de cei ce au fost arestaţi, fără ca vina lor să fi fost dovedită? Nu v-a fost frică să faceţi un aşa atentat la chipul lui Dumnezeu care este în cei pe care i-aţi batjocorit? Datoria voastră este să apăraţi Constituţia ţării care spune la articolul 24

Statul garantează fiecărui om dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică. Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante.

Pocăiţi-vă

În Sfintele Scripturi este scris:

Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:8-10)

Nu mai încercaţi să vă minţiţi pe voi sau pe alţii, spunând că nu este adevărat atunci când ştiţi bine că aţi comis crime aplicând torturi celor arestaţi. Alegeţi mai bine să vă mărturisiţi păcatele, să le recunoaşteţi înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor faţă de care v-aţi făcut vinovaţi. Cereţi-vă iertare şi pocăiţi-vă din inimă. Vă dau mai jos un model de rugăciune pe care o puteţi spune ca să vă cereţi iertare de la Dumnezeu şi să puteţi primi iertarea. Iată cum să vă rugaţi:

Tată ceresc, Te rog să mă ierţi pentru păcatele mele, pentru nelegiuirile pe care le-am săvârşit şi torturile prin care am pricinuit suferinţa sau moartea altora. Te rog să speli vina păcatelor mele cu sângele preasfânt al Domnului Isus Hristos. Izbăveşte-mă de vina păcatelor mele şi dă-mi o inimă nouă, de carne şi miloasă. Te rog să-mi dai Duhul Tău cel Sfânt ca să locuiască în mine şi să mă faci copilul tău. Ajută-mă să-Ţi rămân credincios pentru tot restul vieţii şi să împlinesc cu scumpătate Cuvântul Tău. Dă-mi curaj să spun la toţi oamenii despre tine şi să-ţi fiu credincios până la moarte. Te-am rugat şi te slăvesc în Numele Domnului Isus Hristos! Amin.

Acum, va trebui să mai faci câteva lucruri importante. În măsura care îţi stă în puteri, găseşte pe oamenii faţă de care te-ai făcut vinovat şi cereţi iertare de la ei. Dacă încă nu ai o Biblie, cumpără şi începe de azi să studiezi zilnic şi să trăieşti potrivit cu cele scrise. Găseşte o biserică locală unde oamenii studiază Sfintele Scripturi şi se închină cu inimi curate lui Dumnezeu. Aşa să te ajute Dumnezeu.