Deosebirile și asemănările dintre bărbat și femeie conform Bibliei

Deosebirile și asemănările dintre bărbat și femeie a fost subiectul primei lecții din cursul Căsătorie fără regrete pe care am studiat-o astăzi, împreună cu studenții Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova, în cadrul sesiunii Consiliere Spirituală. Cunoaşterea acestor deosebiri este esenţială pentru fiecare din noi ca să ne putem îndeplini rolul ce îl avem de la Dumnezeu şi ca să ne putem raporta corect şi în armonie faţă de sexul opus.

În acest mesaj doresc să vă prezint, în baza cîtorva texte din Scripturi deosebirile și asemnănările dintre bărbat şi femeie, care au fost puse de Dumnezeu, la creație. Dar, mai întâi să privim la…

Caracteristici pe care le au în comun barbatii și femeile

Prima carte din Biblie – Genesa, descrie cum a creat Dumnezeu bărbatul și femeia. Toate descrierile enumarate aici, se referă în aceiași măsură la bărbat și femeie. Cele mai multe religii ale lumii plasează femeia pe o treaptă inferioară bărbaților. Aceasta este o urmare a căderii omului în păcat, pentru că Cuvîntul lui Dumnezeu spune că și bărbatul și femeia au același creator – Dumnezeu. Și bărbatul și femeia au fost creați după același model „după Chipul și Asemanărea lui Dumnezeu”. Dumnezeu a comunicat în aceiași măsură cu bărbatul și cu femeia și le-a dat aceleași porunci, care aveau să le aducă la îndeplinire împreună și anume:

Crește-ți, înmulțiți-vă, umple-ți pămîntul, si supuneți-l; și stăpîniți peste peștii mării, peste păsările cerului, și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pămînt.

Bărbatul și femeia au primit aceiași hrană de la Dumnezeu. Cum vedeți, cu nimic femeia nu este inferioara bărbatului și nu-i cedează în calitate, pentru că despre ambii, la încheierea acestui prim capitol din Genesa, Dumnezeu a spus „că erau foarte bune”. Atunci cand un bărbat cunoaște și recunoaște în inima lui aceste adevăruri, iși va trata soția cu tot respectul și îi va da cinstea cuvenită. Lipsa cunoașterii acestor lucruri, aduce dispreț, asuprire si discordie. Prin urmare, la capitol valorii în ochii lui Dumnezeu nu există careva deosebiri dintre bărbat și femeie. În același timp, bărbații sunt creați diferiți de femei și lucrul acesta ne este prezentat bine pe paginile Scripturilor.

Caracteristici specifice bărbaților

Capitolul 2 din cartea Genesa prezintă în detalii crearea bărbatului și a femeii și întemeierea primei familii de pe pămînt. După ce a fost creat de Dumnezeu, bărbatul a fost pus în gradina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. În această responsabilitate primită, Dumnezeu a spus că „nu este bine ca omul sa fie singur”, el avea nevoie de un ajutor potrivit. Dumnezeu a adus la el toate viețuitoarele, omul le-a pus nume la toate, dar pentru el nu s-a găsit nici unul care să i se potrivească. Cînd a fost creată femeia și Dumnezeu a adus-o la bărbat, el s-a bucurat mult, și bărbatul a dat numele său nevestei, pentru că s-a identificat cu ea deplin. Cuvîntul ebraic pentru barbat este „iș”. Adam a numit pe femeie „ișa”. Cum vedeți, i-a dat exact același nume pe care îl avea el și aceasta pentru că a recunoscut în ea os din oasele lui si carne din carnea lui. Prin urmare, Dumnezeu i-a stabilit bărbatului să ia inițiativa în zidirea si intreținerea relațiilor. Iată care este concluzia lui Dumnezeu de la încheierea acestui capitol:

De aceea va lăsa omul pe tatal său si pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și cei doi se vor face un singur trup (Genesa 2:24) 

Adevărul acesta cu privire la deținerea inițiativei trebuie transmis fiecărui bărbat din fragedă copilarie. De altfel, am ajuns vremuri, cînd mulți bărbati nu mai dau dovadă de inițiativa, nu zidesc relații și nu întrețin relații. Nu realizează că responsabilitatea protejării și întreținerii familiei le revine. Întelegerea mesajului Scripturilor va ajuta și pe femei să aprecieze și să încurajeze inițiativa bărbaților.

Caracteristici specifice femeii

Același pasaj o prezintă pe femeie fiind cea care răspunde la inițiativa bărbatului, care primește pe soțul ei să se lipească de ea și să alcătuiască un singur trup. La 1 Petru 3:7 Dumnezeu spune ca femeia este „un vas mai slab” în comparație cu bărbatul. Și pentru că este un vas mai slab, necesită de la bărbat o tratare înțeleaptă și să i se dea cinstea cuvenită.

Învață mai mult despre deosebirile și asemănările dintre bărbat și femeie

Cum să apreciezi partenerul la toată valoarea pusă în el de Dumnezeu? Cum să fii un bărbat de inițiativă? Dacă ești femeie, cum să încurajezi și să înveți pe fiii, sau frații tăi să fie bărbați cu inițiativă? Cum să încurajezi și să întreții inițiativa soțului tău? Vrei să știi cum să te porți cu întelepciune cu nevasta ta și să-i dai cinste ca unui vas mai slab? Toate acestea le vei învata într-un mod foarte practic din studiul „Căsătorie fără regrete”.