Cum se predă Cuvântul lui Dumnezeu copiilor de la grădiniţă?

Recent am fost întrebat de o doamnă, care lucrează educatoare la grădiniţă, cum se predă Cuvântul lui Dumnezeu copiiilor de la grădiniţă într-un mod eficient și atractiv. În acest articol vin să prezint câteva sfaturi practice, care le pot aplica atât educatorii la grădiniţă, cât şi toţi părinţii care vor să-i înveţe pe copiii lor Cuvântul lui Dumnezeu.

Cum se predă Cuvântul lui Dumnezeu copiiilor de la grădiniţă
Predarea eficientă a Cuvântului pentru copiii de la grădiniţă

1. Învaţă pe copiii Sfintele Scripturi din cea mai fragedă copilărie

Pentru a le asigura o viaţă fericită copiilor, Dumnezeu a dat această poruncă părinţilor:

Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula (Deuteronom 6:6-7).

2. Fă lecţiile scurte dar frecvente

Copiii mici nu au capacitatea de concentrare a atenţiei pe care o au maturii. Această capacitate se dezvoltă pe măsura efortului depus şi a creşterii. Dar, dacă insişti să faci lecţiile lungi, la un moment te poţi trezi ca copiii să nu mai dorească să audă sau înveţe din Biblie. De fapt, atunci când este interesant, copiii singuri insistă să le citeşti mult. Obişnuesc cu copiii mei să merg seara, înainte de somn, să stau pe patul lor şi să le citesc din Biblie. Le era şi le este aşa de interesant că uneori mă pun să le citesc şi câte 10 capitole într-o seară.

3. Citeşte copiilor direct din Biblie

Noi cu soţia am făcut în felul acesta totdeauna cu copiii noştri şi ei au memorizat cu exactitate Cuvântul lui Dumnezeu. Este interesant cum azi, uneori putem să discutăm un subiect biblic şi copiii ne pot spune detalii mici din Biblie pe care chiar şi noi, fiind ambii învăţători ai Cuvântului lui Dumnezeu, se poate să le fi trecut cu vedere sau să nu le fi reţinut. Aceasta este doar datorită faptului că le-am citit şi le citim direct din textul biblic.

4.O metodă cum se predă cuvântul lui Dumnezeu copiiilor de la grădiniţă este să le povesteşte cu ajutorul desenelor

Aceasta le place foarte, foarte mult copiilor. Noi am pus în camera copiilor o tablă pe perete pe care puteam să scriem cu marker şi apoi să ştergem. Mai întâi citeam un text şi apoi mergeam şi le desenam cele citite. Eu nu sunt mare pictor, dar cum puteam, aşa desenam şi explicam. Ei ascultau ochi şi urechi. Apoi ne jucam de-a şcoala şi ei trebuiau să vină şi rând pe rând să povestească aceeaşi povestire şi să deseneze desenul lor. Vai ce mult ne mai distram! În acelaşi timp copiii au învăţat foarte mult. Fiul nostru mai mic l-am numit Daniel şi orice istorie nu am fi povestit eu sau soţia înainte, când îi venea rândul, în loc să o repete, el ne povestea despre Daniel care a fost aruncat în groapa cu lei. Odată a desenat un cerc mare şi a spus că este groapa, apoi a desenat cumva şi leii, care tot erau destul de mari, iar pe Daniel l-a desenat foarte, foarte mic. Pentru că doar desena şi nu povestea nimic, l-am întrebat să ne comenteze desenul. Când l-am întrebat de ce leii nu l-au mâncat pe Daniel, a răspuns: “Cum puteau ei să-l mănânce dacă el este aşa de mic?”. Am râs bine, i-am explicat versiunea corectă şi anume că îngerii le-au închis gura leilor, ca să nu se atingă de Daniel care era neprihănit. Când am ajuns să-l întrebăm de ce i-au mâncat leii pe oamenii care i-au dorit şi aranjat moartea proorocului, Daniel al nostru a spus: “Pentru că îngerii le-au dezlegat gurile leilor…”. Iată aşa învăţăm Sfintele Scripturi cu ajutorul desenelor. Mai ajută mult când le pui copiilor notă pentru desen, ei tare îşi mai dau silinţele să facă cum se poate mai bine.

5. Foloseşte ocaziile şi împrejurările, ca să-i înveţi pe copii Sfintele Scripturi

Odată, eram la părinţii soţiei mele şi am mers cu copiii să mâncăm dude dintr-un copac. În timp ce mâncam şi discutam, le-am spus copiilor că în Biblie este scris despre dud (oamenii din localitatea noastră îi spun “agud”). Copiii au crezut câ glumesc, dar au devenit foarte curioşi ce scrie în Biblie despre dud. Eu am ştiut că în felul acesta, în timp ce mâncăm dude, ei vor reţine cel mai bine istoria lui Zacheu şi le-am povestit-o aşa:

Isus a întra în Ierihon, şi trecea prin cetate. Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte, şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus, şi i-a zis: “Zachee, dăte jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.” Zacheu s-a dat jos în grabă, şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: ” A intrat să găzduiască la un om păcătos!” Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului, şi I-a zis: “Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.” Isus i-a zis: “Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiească ce era pierdut.” (Evanghelia după Luca 19:1-10)

Le-am povestit istoria aceasta din Biblie şi apoi despre iertarea şi dragostea lui Dumnezeu. Apoi ne-am aşezat jos sub coroana unei vii şi copii m-au întrebat ce se va întâmpla în viitor cu lumea. Le-am povestit planul lui Dumnezeu, le desenam pe ţărână şi la un moment, Daniel, fiul cel mai mic, a spus: “Tata, te rog mult să nu mai povesteşti şi să mă aştepţi până alerg să beau o cană de apă şi mă întorc înapoi.” Discuţia noastra a început când încă era soarele pe cer şi ne-a apucat noaptea acolo în vie discutând.

6. Răspunde totdeauna când copii te întreabă din Biblie

Copiii sunt foarte curioşi şi acesta este un lucru minunat. Ei doresc să cunoască şi le sclipesc ochii să afle lucruri noi şi interesante. Ce trist este că unii la vârsta adolescenţii devin total apatici. Dar, poate devin aşa tocmai că au fost respinşi când veneau în copilărie cu întrebări la părinţii lor şi la cei mai mari. Deci, nu respinge niciodată copiii, ci răspunde la întrebările lor.

7. Citeşte copiilor din cărtile istorice şi biografice ale Bibliei

Şi copiilor şi celor maturi le place să asculte istorii. Oamenii maturi pot să opereze cu noţiuni abstracte, iar copii nu pot face aceasta. În schimb, copiii ascultă cu multă pasiune istorisirile. Când le place o istorisire, copiii te vor ruga iar şi iar să le povesteşti. Am fost rugat de sute de ori să citesc despre Daniel în groapa cu lei şi despre lupta lui David cu Goliat şi de fiecare dată copiii ascultau încântaţi. Fiul nostru David odată, când citeam despre David şi Goliat şi am făcut o pauză, ca să dau pagina, nu a mai avut răbdare şi a întrebat: “Şi ce a făcut Davică mai departe?”. A zis aşa pentru că noi îi zicem lui- Davică, când îl dezmierdăm, aşa că el l-a numit tot aşa şi pe David din Biblie. Altă dată, când am ajuns la sfârşitul aceleaaşi istorii, David al nostru încântat şi mirat mă întreabă: “Tata, asta tot eu am făcut? Eu m-am luptat cu Goliat şi l-am învins.” El, scumpul, ascultând, s-a identificat aşa de tare cu David încât nu-şi putea reveni înapoi la realitate după ce am terminat de citit istoria. Aceasta cu siguranţă formează caracter.

Dumnezeu să ne ajute să petrecem cât mai mult timp cu copiii şi să-i învăţăm din Cuvântul Lui. Aceasta este cea mai mare comoară pe care le-o putem da copiilor noştri şi aşa le formăm un caracter frumos care este de mare valoare pe acest pământ şi pentru veşnicii.