Cum se mântuiesc cei care au trăit înainte de Hristos?

Întrebare:

În Noul Testament este clar ca ni se cere ca si conditie de mintuire nasterea din nou in numele lui Mesia Isus Hristos. Ce conditie se pune insa pentru cei care au trait inainte de venirea lui Mesia, cum s-au putut ei mintui? Va multumesc din nou si Doamne ajuta!

La această întrebare răspunde Apostolul Pavel în capitolul 2 al Epistolei către Romani și spune astfel:  

Necaz şi strîmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul: întîi peste Iudeu, apoi peste Grec. Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele: întîi peste Iudeu, apoi peste Grec. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. Toţi ceice au păcătuit fără lege, vor pieri fără lege; şi toţi ceice au păcătuit avînd lege, vor fi judecaţi după lege. Pentrucă nu cei ce aud Legea, sînt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi. Cînd Neamurile, măcar că n’au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, cari n’au o lege, îşi sînt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gîndurile lor, cari sau se învinovăţesc sau se desvinovăţesc între ele. Şi faptul acesta se va vedea în ziua cînd, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor. (Romani 2:9-16)

Din acest text biblic concludem următoarele lucruri importante despre posibilitatea de mântuire a oamenilor care au trăit înainte de venirea lui Isus Hristos:

  • Neamurile care au păcătuit fără să aibă legea scrisă a lui Dumnezeu (spre deosebire de Evrei care au avut Legea Scrisă – Sfintele Scripturi ale Vechiuli Testament) vor pieri fără lege. De ce? Pentru că…
  • Când Neamurile (păgânii, cei ce nu au legea scrisă a lui Dumnezeu) fac din fire lucrurile legii (condamnă furtul, curvia, omorul, etc.) prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege, adică conform legii puse în cugetul lor dacă vor fi judecați se vor face vrednici de moarte. Mai mult…
  • Neamurile (păgânii, care nu au avut revelația scrisă a lui Dumnezeu) dovedesc că lucrarea legii lui Dumnezeu este scrisă în inimile lor, fiindcă despre prezența acestei legi a lui Dumnezeu (scrisă în inimile lor) mărturisește cugerul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se desvinovățesc între ele.
  • În Ziua Judecății, Dumnezeu, prin Isus Hristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor care au trăit înainte de Hristos, adică vor fi judecați conform legii lui Dumnezeu care a fost pusă în conștiința lor.

Este important de menționat că criteriul acesta de a fi judecați după legea conștiinței nu mai este valabil pentru cei care  au auzit mesajul Evangheliei. Despre ei este scris că au și fost deja judecați și învinuirea lor principală este că nu au crezut în Domnul Isus Hristos.

Dumnezeu, în adevăr, n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mîntuită prin El. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n’a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. (Ioan 3:16-18)

Dacă nu ai intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, grăbește-te să faci aceasta azi pentru că nu ai nici o altă posibilitate să-ți mântuiești sufletul. Isus Hristos este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin El. Dacă ai crezut în Domnul Isus și ai fost născut din nou, grăbește-te să le spui celorlalți oameni despre mântuirea care o pot avea doar prin Hristos.