Cum să trăiești în vrednicie de Hristos? | Igor Filimon

În baza textului din Filipeni 1:27-2:4, Igor Filimon, diaconul bisericii Buna Vestirea din Chișinău a predicat despre vrednicia noastră în Hristos. Creștinii trebuie să rămînă în ascultare de Cuvîntul lui Dumnezeu și toate lucrurile trebuie să fie făcute fără cîrtire și fără șovăire.

Articole recomandate: