Cum să-ți cinstești părintele când el te manipulează toată viața?

ÎNTREBAREA: Pacea Domnului, frate Vasile! Mā bucur foarte mult cā sunteti mereu disponibel sā ajutati oamenii cu un raspuns la durerea si problemele fiecāruia. Stiu cā o sā mā sfātuiti si îndemnati duhovniceste dupā Scripturā,deaceea mā adresez dumneavoastrā. Avem o problemā foarte mare în familie de ani de zile.Suntem douā surori deja ambele cu copii si avem peste 30 de ani. Mama noastrā este divortatā de foarte multi ani si toti anii acestia trāieste dictîndune cum sā trāim, ce sā facem, cu m sā vorbim s.m.d. Mereu este nemultumitā de noi,ne comparā cu altii,ne numeste, ne înjoseste, de toate ne învinovāteste, ne blast āmā,cautā ceartā si se mînie pe noi de la toate fleacurile. Trāieste toatā viata în mînie, chiar fiind copile mici ea mereu se mînia pe noi si se lepāda de noi foarte usor,se tinea mîndrā si nu ne mai vorbea, noi mereu plîngeam si umblam din urma ei so scoatem din mînie, o saptāmînā douā si ea iar gāsea motive de ceartā, de învinovātire si iarasi sā se mînie. Asta se prelungeste toti anii acestia,intrā în mînie, nu se rāspunde de noi,poate sā nu ridice telefonul cînd noi sunām sau ridicā si din nou nāpadeste cu mare rāutate si urā. Vreau sā vā spun cā niciodatā nu mam simtit iubitā, nu am simtit cāldurā de mamā, parcā mereu isi cāuta numai interesul ei, toate relatiile noastre de mamā si fiice sau tinut pe rābdarea noastrā si pe ceea cā noi alergam din urma ei so împācām, dar din pācate nu pe mult timp cā ea iarasi cāuta motive de a intra în mînie.Eu de multi ani în urmā am început sā am probleme de sānātate, anxietate,atacuri de panicā, depresie. Am încercat sā o schimbām si sai lāmurim cā nu face bine si drept, am încercat sāi spun si sāi arāt si din Biblie cā Dumnezeu este împotriva celor mîndri si mînia vine de la diavolul. Acum deja si sora a început sā aibā atacuri de panicā si vād cā merge pe urmele mele, noi deja nu mai rezistām asa purtare,mā rog ca Domnul sāi schimbe inima si so scoatā din aceastā stare. Psihologii spun cā ea este Manipulatorul, dar noi Jertfele ei, si trebuie sā ne întoarcem de la ea fiindcā ea se hrāneste cu sānatatea si energia noastrā, dar nouā nu ne permite constiinta asa sā facem. Este mama noastrā, o iubim si vrem so ajutām. Biblia spune sā iubim chiar si dusmanii si pe cei care ne blastāmā. E usor de îndepārtat de oamenii toxici si de oamenii care au influentā negativā asupra sānātātii,dar cei de fācut cînd asa procedeazā chiar mama. Noi nu ne putem întoarce de la ea, noi ne simtim mereu vinovate, dar dacā incercām so sunām sā facem sā fie bine, iar se învîrte roata, si nu se schimbā nimic cā ea din nou incepe cearta, mîndria si intrā iar în mînie. Spunetine vā rog frumos cum sā esim din aceastā problemā cāci nu avem liniste si sānātatea noastrā se agraveazā si mai mult. Multumesc si Domnul sā vā binecuvînteze!

❓Puneți o întrebare: https://bit.ly/3fN2se7
✝️️ Vrei să devii ucenicul lui Hristos? https://bit.ly/3EcX4KO
📚 Studiază Biblia online cu Vasile Filat https://bit.ly/3OjfLA1
sau alege-ți un alt grup de studiu https://bit.ly/3UqHbpJ
🎁 Donează https://bit.ly/3NQJdx5

– Contactele noastre –
☎️ Linia de ajutor spiritual +37378777099 (Whatsapp, Telegram), Luni-Vineri, 09:00-18:00
🌐 Website Moldova Creștină https://bit.ly/3UEXeR3
👍 Facebook Moldova Creștină https://bit.ly/3hF1xNr
👴 Facebook Vasile Filat https://bit.ly/3UYjG7h
👴 Instagram Vasile Filat https://bit.ly/3UPTlZ8
👴 TikTok Vasile Filat https://bit.ly/3UHwPlB
✉️ E-mail contact@moldovacrestina.md

#vasilefilat #moldovacrestina #biblia #dumnezeu #credinta #biserica #mama #părinti #manipulare #mamafica