Cum să te rogi când îți dorești un lucru foarte mult?

Cum să te rogi când îți dorești un lucru foarte mult?” Aceasta este întrebarea ce mi-a fost adresată și la care voi răspunde în acest articol.

Cum să te rogi cînd îți dorești un lucru foarte mult?
Cum să te rogi cînd îți dorești un lucru foarte mult?

Tendința omului firesc este să pună pe prim plan lucrurile firești, pe când omul duhovnicesc este chemat să caute lucrurile duhovnicești. În rugăciunea Tatăl nostru Domnului Isus ne învață cum să ne rugăm pentru nevoile noastre materiale: “Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Pâinea cea de toate zilele este simbolul tuturor nevoilor noastre fizice zilnice și nu a nevoilor noastre de lux. Chiar dacă Dumnezeu alege să ne binecuvânteze cu lucruri de lux în viața aceasta, este harul și darul Lui pentru noi și nu meritul nostru. Iacov ne aduce aminte să fim recunoscători Tatălui ceresc pentru orice dar desăvârșit ce vine de la El:

“Nu vă înșelați prea iubiții mei frați: orice ni se dă bun și orice dar desăvîrșit este de sus, pogorîndu-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:16-17)

Viața, sănătatea, bogățiile, talentele, oportunitățile – toate vin din mâna lui Dumnezeu. Pentru că “pâinea cea de toate zilele” – toate nevoie zilnice – vin de la Dumnezeu, trebuie să am o atitudine de mulțumire.

Cum, dar, trebuie să mă rog lui Dumnezeu atunci când îmi doresc un lucru foarte mult?

Roagă-te potrivit cu voia și promisiunea lui Dumnezeu

Nu ne putem aștepta să primim ceva ce Dumnezeu nu ne-a promis, dar ne putem ruga cu deplină încredere pentru lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a promis. În Psalmul 37 David ne îndeamnă să avem încredere în promisiunile lui Dumnezeu și să umblăm în credincioșie înaintea Lui.

“Încrede-te în Domnul, și fă binele; locuiește în țară, și umblă în credincioșie. 4 Domnul să-ți fie desfătarea, și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încă puțină vreme, și cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, și nu va mai fi. 11. Cei blînzi moștenesc țara, și au belșug de pace. Am fost tînăr, și am îmbătrînit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pînea.” (Psalmul 37:3-4, 10-11, 25)

Dacă suntem credincioși lui Dumnezeu, facem binele și umblăm în credincioșie, Dumnezeu ne va da tot ce ne dorește inima. Totuși, trebuie să menționăm că prioritate nu sunt lucrurile vieții acesteia, ci neprihănirea lui Dumnezeu, Împărăția lui Dumnezeu. De aceea…

Caută Împărăția lui Dumnezeu 

Dacă avem o înțelegere corectă a caracterului lui Dumnezeu, atunci avem o relație corectă cu El prin Isus Hristos care ne-a promis să se îngrijească de lucrurile de care avem nevoie.

“De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați de viața voastră, gîndindu-vă ce veți mînca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gîndindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decît hrana, și trupul mai mult decît îmbrăcămintea? Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întîi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6:25, 32-33)

Pe măsură ce suntem concentrați asupra lucrurilor spirituale, Dumnezeu se va îngriji de lucrurile materiale. De multe ori Dumnezeu aprovizionează lucrurile materiale pentru copiii Săi prin mijloace miraculoase, dar calea Lui principală de a aproviziona este prin muncă.

Căci, cînd eram la voi, vă spuneam lămurit: “Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănînce”. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorînduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-și mănînce pînea lucrînd în liniște.” (2 Tesaloniceni 3:10-12)

Dumnezeu ne dă putere, resurse, oportunități și abilități pentru a lucra, astfel împlinind nevoile noastre zilnice.

Nu cere cu dorința de a risipi în plăceri

Iacov ne spune că luptele și certurile din mijlocul nostru vin dintr-o inimă coruptă.

“De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți, și nu aveți; ucideți, pizmuiți, și nu izbutiți să căpătați; vă certați, și vă luptați; și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gînd să risipiți în plăcerile voastre.” (Iacov 4:1-4)

Cuvântul plăcere folosit de către Iacov se referă la plăceri cu motiv greșit. Dorința după astfel de plăceri se luptă în mădularele noastre, ne fură pacea și liniștea și distruge relațiile cu alții. Ei cer și nu capătă, pentru că cer rău, cu gând să risipească în plăcerile lor. O astfel de rugăciune este manipulatoare și cere cu gând de a investi în plăcerile lumii. Psalmistul spune:

“Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.” (Ps. 66:18)

Fariseii făceau rugăciuni lungi, dar mâncau casele văduvelor.

“casele văduvelor le mănîncă, și fac rugăciuni lungi de ochii lumii. O mai mare osîndă va veni peste ei„(Marcu 12:40)

Deci, să nu cerem lucruri care satisfac apetitul firii pământești, ci să cerem lucruri ce satisfac nevoile sufletului. În rugăciunea “Tatăl nostru” Domnul Isus ne învață să căutăm mai întâi sfințenia lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și abia după aceea nevoile noastre etc.

Să nu interpretăm greșit cuvintele Domnului Isus Hristos:

“Cereți, și vi se va da: căutați, și veți găsi; bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă; cine caută găsește; și celui ce bate, i se deschide.” (Luca 11:9-10)

Se presupunem că vom cere pentru interesele noastre în căutarea Împărăției lui Dumnezeu. Dacă însă cerem pentru împlinirea poftelor și de a risipi în plăceri, Dumnezeu nu ne va răspunde la rugăciuni, pentru că nevoile noastre nu coincid cu nevoile Lui și acest lucru îl face spre binele nostru.

Să ne rugăm, deci, cu cuvintele autorului Proverbelor 30:

“Depărtează dela mine neadevărul și cuvîntul mincinos; nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pînea care-mi trebuie. 9 Ca nu cumva, în belșug, să mă lepăd de Tine, și să zic:,,Cine este Domnul?„Sau ca nu cumva în sărăcie, să fur, și să iau în deșert Numele Dumnezeului Meu.”(Proverbe 30:8-9)

Vă recomand să studiați următoarele cursuri după metoda de studiu biblic inductiv din seria Învățătură peste Învățătură pentru o abordare mai largă a subiectului tratat în acest articol.